Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.04.2017 14:53 - Продължение: Как се става полицай, без конкурс в Сливен?
Автор: jivko1128 Категория: Новини   
Прочетен: 2678 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 06.04.2017 19:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    ДО ДИРЕКТОРА
   НА ОД на МВР
   ГР. СЛИВЕН  

                          ОТВОРЕНО ПИСМО  

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

            От Живко Желев Бъчваров, гр. Сливен, кв. Речица, ул. „Малина” 9- GSM: 0887 027 608,  е-mail: jivko2811@gmail.com

                                  

 Като: национален координатор в НПО-РЕД, Граждански контрол!!!                                              
Предоставям картата!

 

image 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

СРЕЩУ: предоставяне на частичен достъп до информация, поискана по реда на Закона за достъп до обществена информация от МВР

„Искам на основание Закона за достъп до обществена информация да ми предоставите“

Правото на всяко лице да търси, получава и разпространява информация е конституционно гарантирано с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България .

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация са уредени със ЗДОИ, като в чл. 2 е дадена легална дефиниция на понятието "обществена информация" по смисъла на този закон - "всяка информация, свързана с обществения живот в Република България ми дава възможност като гражданин да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти". Съгласно чл.9 от ЗДОИ обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации,  е официална и служебна, като  чл.11 от ЗДОИ определя, че служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. Законодателят е дефинирал понятието обществена информация твърде общо, поради което и на основание чл.46, ал.1 на Закона за нормативните актове, съгласно който, разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

-         Явявала ли се е и издържала ли е конкурс  Димитринка Кабакова за да бъде назначена на държавна служба в Министерството на вътрешните работи-Сливен?                  Предоставя Ви:                                                                                                          

1.Копие на заповед за назначаване на  Димитринка Кабакова                                       image                image                          image

СТАНОВИЩЕ:

Кадрови изисквания за работа в МВР

Държавната служба в МВР е трайно изградена институция за реализиране държавните цели и задачи.

Държавната служба в МВР е дейност по осъществяване функциите на държавата чрез делегирани правомощия на органите реализиращи управлението по защита на националната сигурност, обществения ред и противодействието на престъпността, организационно структурирани в системата на МВР. Правния режим на полицейските служители е система от правила и норми, по които протича процес или се осъществява дейност. Правния режим на полицаите в качеството им на държавни служители с особен статут включва възникването, изменението и прекратяването на държавно-служебните правоотношения свързани с осъществяваната полицейска служба. Поради това кадровите изисквания за постъпване на работа в МВР са особено високи, защото полицаят олицетворява Закона и институцията МВР.

Личният състав на МВР се състои от:

1.     Държавни служители, които могат да бъдат офицери, сержанти или граждански лица;

2.     Лица работещи по трудово правоотношение;

За държавни служители в МВР се приемат мъже и жени само с българско гражданство, които отговарят на общите специфични изисквания за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка, определени от Министерски съвет.

Тези изисквания са:

  • Да не са по-възрастни от 40 години- за офицери и сержанти, освен за заемане на длъжности от хабилитирани лица след конкурс;
  • Да притежават една от следните образователно-квалификационни степени: доктор, магистър, бакалавър, специалист по... или средно образование;
  • Да са физически здрави и психологически годни за съответното направление на дейност в МВР;

Условията и редът за проверка на професионалната и психо-физическата годност за съответните длъжности се определят от:

Министъра на Вътрешните работи. Не се приемат за държавни служители лица, при които съществуват следните изисквания:

  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от последвалата реабилитация, както и освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание, съгласно наказателния кодекс.
  • Да няма започнато наказателно преследване срещу тях за извършено умишлено престъпление от общ характер.
  • Да не са в пряка йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
  • Да не са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители или изпълнителни членове на търговско дружество, търговски пълномощници, прокуристи, търговски представители.
  • Да не са народни представители или кметове.
  • Да не работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висши училища.

На ръководни длъжности могат да бъдат назначавани само лица с образователно квалификационна степен бакалавър и по-висока. Държавните служители не могат да участват в организирана политическа дейност, да извършват пропаганда и да предприемат действия по служба, които нарушават политическият им неутралитет.

Необходимите документи, които трябва да представи всеки кандидат, за да удостовери, че отговаря на посочените изисквания са:

1.     Молба

2.     Автобиография

3.     Документ за отслужена наборна военна служба-за мъжете кандидатстващи за офицерска или сержантска длъжност

4.     Трудова книжка или друг документ за трудов стаж

 

Документ за завършена степен на образование, квалификация или правоспособност

Свидетелство за съдимост

Езиковата и общата култура и интелектуалното ниво на кандидатите се проверяват чрез методика, утвърдена от Министъра на Вътрешните работи. Тъй като добрата етикеция и вежливият тон винаги дават преимущество и допринасят за по-висока ефективност за служебните действия. Кандидатите подписват декларации за наличието само на българско гражданство. Физическата годност на кандидатите се установява по нормативи утвърдени от Министъра на Вътрешните работи. Психологическата годност на кандидатите за съответната длъжност направление за работа се установява от института по психология на МВР. Редът за проучване и утвърждаване на кандидатите се определя от Министъра на Вътрешните работи. Организирането на провеждането на кадровия процес в съответствие с принципите на устройство и управление на органите на МВР се осъществява от Дирекция човешки ресурси.

Публикувано от: Поля Цонева Руйчева

НАРЕДБА № I-69 ОТ 19 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ПРИГОДНОСТ ЗА БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ

Чл. 5. (1) Удостоверения за психологическа пригодност се издават за кандидатите, успешно издържали психологическото изследване. Те се утвърждават от директора на Института по психология - МВР.

(2) Резултатите от психологическото изследване и удостоверенията за психологична пригодност се изпращат по служебен път до заявителите.

(3) Сроковете за изпращането на резултатите и удостоверенията е 30 дни от датата на провеждане на изследването.

(4) Резултати от психологическото изследване се изпращат само за лицата, които са се явили и са били допуснати до изследването.

(5) Психологичното изследване се провежда в рамките на един работен ден.

Чл. 6. (1) Психологичното изследване се провежда по процедура, утвърдена от директора на Института по психология - МВР, и се състои от две части: писмен психологичен тест и стандартизирано интервю. Лицата, които не успеят да издържат писмения тест, не се допускат до интервю.

(2) Лица, които с поведението си нарушават установения ред на изследването, се отстраняват от него.

(3) На лицата, които не са успели да издържат психологичния тест или които са били отстранени от психологичното изследване, се отказва издаването на удостоверение за психологична пригодност. Мотивите за отказа са в писмена форма.

(4) На лицата, издържали успешно психологическия тест, също може да бъде отказано издаване на удостоверение за психологична пригодност на базата на резултатите от психологичното интервю.

Чл. 7. Срокът на валидност на удостоверенията за психологическа пригодност е 3 години.

Чл. 8. При негативен резултат от психологическото изследване кандидатът може да се яви повторно на изследване, но не по-рано от 6 месеца след предишното изследване и не повече от 3 последователни пъти.

Чл. 9. Резултатите от психологическото изследване се съхраняват от Института по психология - МВР в срок 5 години.

Правилник за устройството и дейността на Института по психология на МВР

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПОЛИЦАЙ!

Предоставям болничен за психическото и заболяване!
                         image
                            image

Не сте потърсили причините г-н Божурски!-                                  
 За редовността на болничния!

 

 


                                                 

 
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 2996538
Постинги: 1580
Коментари: 804
Гласове: 1545
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31