Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.04.2020 16:41 - СЪБУДИ СЕ БЪЛГАРИНО, Чудото ще се случи!
Автор: jivko1128 Категория: Новини   
Прочетен: 1157 Коментари: 2 Гласове:
0

Последна промяна: 28.04.2020 16:54

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                      ДО  г-н РУМЕН РАДЕВ

                             ПРЕЗИДЕНТ

                             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 КОПИЕ :  ДО  г-н БОЙКО БОРИСОВ

                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                    ДО ген. проф. ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ

                           НАЧАЛНИК НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ

                   до  г-н КИРИЛ АНАНИЕВ

                          МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 image

                                               З А Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

                                                          от

                  Радка Димитрова Сиренкова  - НГИ „Системата ни убива всички“

                  адрес : гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ № 91

                  тел. : 0879 851070,  ел. поща : sirenkova@avb.bg

                  Живко Желев Бъчваров  - координатор на „Национално движение РЕД“  

                  за Граждански контрол

                  адрес :  гр.Сливен, кв. Речица,  ул. „Малина“ № 9 

                  тел.:  0887 027608,  ел. поща: jivko2811@gmail.com

 

         Във връзка с коронавирусната инфекция на основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена следната информация :

 

  1. Каква е легловата база и колко легла са осигурени за лечението на болните хора, заразени с коронавирусна инфекция към настоящия момент в Република България общо за страната, в това число по области и по общини? Колко легла са осигурени за пациенти под карантина общо за страната, в това число по области и по общини?
  2. Какви мерки се предприемат за лечението на хората, заразени с коронавирусна инфекция в общините страната, в които няма функциониращи болнични заведения? Какви мерки се предприемат за пациентите, поставени под карантина в общините, в които няма действащи болнични заведения?
  3. С какво медицинско оборудване разполагат всички болнични заведения в Република България, в това число по области и по общини , които ще приемат и лекуват болните хора? Какъв е техния брой в болниците, от коя година е оборудването, с което разполагат болниците, в които ще се лекуват болните хора, заразени с коронавирус?
  4. Колко на брой са медицинските екипи в цялата страна, в това число  по области и общини, свързани с приемането и лечението на хората, болни от  коронавирусната инфекция? Осигурени ли са им лични предпазни средства – облекла, ръкавици, маски, очила и други?
  5. Подготвени ли са и колко са на брой екипите за извършването на редовна дезинфекция в отделенията, където ще се приемат и лекуват хората, болни от  коронавирусната инфекция? Подготвени ли са и колко са на брой екипите за извършването на редовна дезинфекция на линейките към болниците? Каква организация е подготвена за извършването на тази дезинфекция – часови график, осигурено облекло на хората, извършващи дезинфекцията, закупени ли са машини, с които да се извършва дезинфекцията, осигурени ли са дезинфектанти?
  6. Какви мерки се предприемат във връзка с освобождаването от медицинските отпадъци от болниците, в които се лекуват хора с коронавирусна инфекция?
  7. Какви мерки се предприемат при негативен резултат от лечението на болните хора и настъпване на летален изход от лечението - организация с погребалните агенции, кремация, погребение и др.?

 

      Молим информацията по точки 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та да ни бъде предоставена под формата на отделни справки общо за цялата страна, по области и по общини.

Уведомяваме Ви, че срокът за отговор е 14/четиринадесет дни/.    

Желаем да получим исканата информация в следната форма:

                 - копия на технически носител/или на адреса на електронните  ни пощи : sirenkova@abv.bg , jivko2811@gmail.com

 

 

Дата: 24.03.2020 г.                                                   Подпис : Радка Сиренкова          

гр. Сливен                                                                                 и

                                                                                                    Живко Бъчваров  
image

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Главен секретар

Решение

 

  На основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34, ал. 1 и ал. 3, чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, т. 14 от Заповед № РД-01-17/23.01.2019 г. на министъра на здравеопазването във връзка със заявление за достъп до обществена информация с входящ № 93-00-38/24.03.2020 г. от г-жа Радка Димитрова Сиренкова - НГИ Системата ни убива всички и г-н Живко Желев Бъчваров  координатор на Национално движение РЕД за Граждански контрол, гр. Сливен и като взех предвид факта, че исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация

             

РЕШИХ:

 

              1. Предоставям пълен достъп до обществената информация, създадена и съхранявана от Министерството  на  здравеопазването по поставените въпроси в заявление с вх. № 93-00-36/24.03.2020 г. в справка, приложение към настоящото решение.

              2. Определям 30 (тридесет) дневен срок, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, считано от датата на получаване на Решението от заявителя.

            3. Решението за достъп до исканата информация, заедно с приложението към него се предоставят по електронен път на адрес на електронна поща: sirenkova@abv.bg и jivko2811@gmail.com

              4. Обществената информация се предоставя в следната форма: копия, предоставени по електронен път (писмена справка - 6 стр.). 

              5. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, заявителят не заплаща разходи за предоставянето на достъп до обществената информация.

              6. Контрол по изпълнението на Решението възлагам на директора на дирекция „Канцелария и административно обслужване“.

7. Настоящото Решение да се доведе до знанието на съответните служители в министерството за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред  съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

  

По  въпрос 1: Каква е легловата база и колко легла са осигурени за лечението на болните хора, заразени с коронавирусна инфекция към настоящия момент в Република България общо за страната, в това число по области и по общини! Колко легла са осигурени за пациенти под карантина общо за страната, в това число по области и общини?

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирусна инфекция на територията на Република България, със Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването са определени лечебните заведения за болнична помощ, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19 в неусложнено състояние с обща леглова база за страната от 7391 легла и за лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19 в състояние нуждаещо се от интензивно лечение с обща леглова база за страната от 1324 легла. В Приложение № 1 и Приложение № 2 от Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. е налична информация за разпределението на леглата по области и лечебни заведения за болнична помощ в страната. Заповедта на министъра е публикувана и общодостъпна на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/ и

  http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/30/doc061a1.pdf.

            Посочената леглова база се използва в тежката извънредната ситуация на епидемично разпространение на коронавирусна инфекция за задължителна изолация (карантина) и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ на територията на съответната област на потвърдени случаи с COVID – 19, съгласно т. 2 от Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. Заповедите на министъра на здравеопазването са публикувани и общодостъпни на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/.

 

По  въпрос 2: Какви мерки се предприемат за лечението на хората, заразени с коронавирусна инфекция в общините в страната, в които няма функциониращи болнични заведения? Какви мерки се предприемат за пациентите, поставени под карантина в общините, в които няма действащи болнични заведения?

Пациентите с COVID 19, които имат нужда от болнично лечение, но живеят в населени места, където няма лечебно заведение за болнична помощ, или болницата не разполага с необходимите условия и ресурси за лечение на заболяването, се транспортират до най-близкото лечебно заведение, което има възможност за прием на пациенти с коронавирусна инфекция. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение на поставените под задължителна домашна изолация (карантина) от техните пациентски листи, а българските граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват от регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия са карантинирани, съгласно Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Със Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването е въведена в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19 - РЗИ, органите на МВР, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения за болнична помощ, лабораториите за изследване и потвърждение на COVID-19, общините и Националният осигурителен институт. Посочените заповеди на министъра на здравеопазването са общодостъпни на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/.

 

По  въпрос 3: С какво медицинско оборудване разполагат всички болнични заведения в Република България, в това число по области и по общини, които ще приемат и лекуват болните хора? Какъв е техния брой в болниците, от коя година е оборудването, с което разполагат болниците, в които ще се лекуват болните хора, заразени с коронавирус?

Лечебните заведения за болнична помощ извършват дейността си при спазване на Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, вкл. при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение.

Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти, като в зависимост от вида на лечебното заведение и съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения, в лечебните заведения за болнична помощ се прилагат и спазват медицински стандарти по различни медицински специалности.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирусна инфекция на територията на Република България, със Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването са определени лечебните заведения за болнична помощ и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19 в неусложнено състояние и в състояние, нуждаещо се от интензивно лечение. Посочената заповед на министъра на здравеопазването е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на адрес: http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/.

Общият брой на определените в заповедта лечебни заведения, в които се лекуват и наблюдават пациенти с COVID-19, е 176. В Приложение № 1 към Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването са определени 227 структури (отделения/клиники) по „Инфекциозни болести“, по „Вътрешни болести“ и по „Пневмология и фтизиатрия“ в 154 лечебни заведения за болнична помощ за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти с коронавирусна инфекция, а в Приложение № 2 към същата заповед на министъра на здравеопазването са определени 122 структури (отделения/клиники) по анестезиология и интензивно лечение в 120 лечебни заведения за болнична помощ, като всички тези болници имат издадени разрешения за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения. Лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да изпълняват дейността си при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на съответното лечебно заведение и при спазване на препоръчителните изисквания за изолация на болните и интензивно лечение от Приложение № 3 и Приложение № 4 към Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Определените със Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването лечебни заведения за болнична помощ имат сключени договори с Националната здравноосигурителна каса по клинични пътеки в обхвата на медицинските специалности, по които следва да се лекуват пациенти с COVID – 19, включително отговарят на изискванията за апаратура, оборудване и персонал, определени в алгоритмите на съответните клинични пътеки.

Министерството на здравеопазването не създава и съхранява информация за медицинското оборудване във вида, в който е поискана. Информацията може да е налична в съответните лечебни заведения за болнична помощ.

 

По  въпрос 4: Колко на брой са медицинските екипи в цялата страна в това число по области и по общини, свързани с приемането и лечението на хората, болни от коронавирусна инфекция? Осигурени ли са им лични предпазни средства – облекла, ръкавици, маски, очила и други?

Въвеждането на неотложни противоепидемични мерки за ограничаване на коронавирусната инфекция, включително допълнително осигуряване на медицински екипи за лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19 в лечебните заведения за болнична помощ, е свързано и със специализирана преценка на епидемиологичната обстановка по места въз основа на редица критерии относно прогнозния брой на тази част от заболелите, които ще се нуждаят от хоспитализация.

В правомощията на органите на управление на лечебните заведения за болнична помощ е вземането на решения за преобразуване на търговските дружества, вкл. избор какви структури ще разкрият/закрият в зависимост не са само от търсената функционалност и медицинска целесъобразност, а и от възможността за 24-часово осигуряване на съответните медицински дейности с квалифицирани медицински специалисти и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на болницата, съгласно утвърдените медицински стандарти.

Министерството на здравеопазването не създава и съхранява информация за броя на медицинските специалисти, свързани с приемането и лечението на лица, болни от коронавирусна инфекция общо за страната и по области и общини, както и за броя са медицинските екипи във всички лечебните заведения за болнична помощ, в това число по области и общини.

Съгласно Закона за лечебните заведения, лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния.

Съгласно Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ, които са определени за прием на пациенти с коронавирусна инфекция, следва да осигурят с лични предпазни средства медицинския персонал. За създаване на адекватна готовност и безопасност на персонала в лечебните заведения, осъществяващ диагностика и лечение на COVID-19, чрез РЗИ се проследяват наличностите от медицински изделия и лични предпазни средства в лечебните заведения и се обобщава информация за необходимите количества за обезпечаване на нуждите на лечебните заведения за болнична помощ с цел предприемане на необходимите действия за обезпечаване на болниците с критично ниски запаси.

 

По  въпрос 5: Подготвени ли са и колко са на брой екипите за извършването на редовна дезинфекция в отделенията, където ще се приемат хората, болни от коронавирусна инфекция? Подготвени ли са и колко са на брой екипите за извършването на редовна дезинфекция на линейките към болниците? Каква организация е подготвена за извършването на тази дезинфекция, закупени ли са машини, с които да се извършва дезинфекцията, осигурени ли са дезинфектанти? и По  въпрос 6: Какви мерки се предприемат във връзка с освобождаването от медицинските отпадъци от болниците,  в които се лекуват хора с коронавирусна инфекция?

Съгласно утвърдения с Наредба №3/08.05.2013 г. Медицински стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции, обслужването на пациентите, медицинските прегледи и манипулации следва да се извършват при спазване на стандартни предпазни мерки, които включват комплекс от безопасни методи на работа и лични предпазни средства с бариерни функции. Също така с цел предпазване както на пациентите, така и на медицинския персонал всяко лечебно заведение следва да извършва почистване, дезинфекция и стерилизация на оборудване, бельо и околна среда, а медицинския персонал стриктно да спазва изискванията за хигиенна на ръцете – измиване и дезинфекция.

Предвид изискванията за осъществяване на дейностите по профилактика на вътреболничните инфекции, лечебните заведения за болнична помощ трябва да разполагат и с програма за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, която да включва оценка на готовността за ранен отговор при епидемични ситуации и план за управление на взривове, стандартни оперативни процедури за използване на лични предпазни средства, дезинфекционната политика на лечебните заведения и управление на болничните отпадъци.

Съгласно Наредба №1 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, обн. ДВ. бр. 13/2015 г. лечебните заведения създават система за управление на опасните отпадъци, като се утвърждават правила и процедури за работа, с които се определят местата за събирането, опаковането и обозначаването на опасните отпадъци, реда и маршрутите за безопасно транспортиране, както и определяне места за предварителното съхранение и разпределението на отговорностите между съответните длъжностни лица.

Наредба № 1 е издадена на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и касае организацията на дейностите по третиране на опасните отпадъци от всички лечебни заведения за извънболнична помощ, за болнична помощ и други лечебни заведения, съгласно чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения и за здравните заведения, съгласно чл. 21 от Закона за здравето.

С цел готовност на лечебните заведения за работа в условията на обслужване на пациенти с COVID-19 е обърнато внимание, че генерираните опасни отпадъци от лечебните заведения при оказване на медицински грижи на пациенти с COVID -19, в т. ч. и използваните лични предпазни средства следва да се третират задължително чрез изгаряне в инсинератор.

До председателите на УС на БЛС и БЗС са изпратени насоки за правилна употреба на лични предпазни средства от медицински специалисти.

 

По  въпрос 7: Какви мерки се предприемат при негативен резултат от лечението на болните хора и настъпване на летален изход от лечението – организация с погребалните агенции, кремация, погребение и др.

Изготвено е и е изпратено писмо до РЗИ, които следва да укажат на собствениците на гробищни паркове, а чрез тях и на погребалните агенции, че при дейностите по погребване на тленните останки на починали от COVID-19 следва стриктно да се спазват разпоредбите на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници , обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г.

За изискванията са уведомени и лечебните заведения и клиниките по съдебна медицина с цел стриктно спазване от тяхна страна на здравните изисквания, както по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, така и при подготвянето и предаването на тленните останки.
Гласувай:
11. germantiger - ей руснак
28.04.2020 20:11
ЗАГЛАВИЯТА ОТ ДНЕС

БУМ НА КОРОНА ВИРУСА В РУСИЯ

ДЖУДЖЕТО КАЗАЛО,ЧЕ МНОГО ОТ ЛЕКАРСТВАТА ЗАПОЧВАЪ ОТ НУЛА ДА СЕ ПРАВЯТ В РУСИЯ

И КО, МЪЛЧИМ ТУКА В БЛОГА А, ТАЯ НОВИНА... ООО ТЕПЪРВА ЩЕ СТАВА НОВИНА ;) ?
цитирай
2. doktora757 - Въпросите са неправилните; трябва ...
29.04.2020 19:20
Въпросите са неправилните; трябва да се иска пълния списък на уж починалите от К-19 у нас, дали им е правена някаква аутопсия, кой е лекуващия лекар, в кои болници, кой им е поставил диагноза и на какво основание! Каква е възрастта на починалите и с какиви съпътствуващи заболявания са били те?! Проверени ли са тестовете за К-19 дали не са заразени или компрометирани и откъде са внесени; фирма вносител?!? Тогава ще лъсне цялата измама с истерията К-19!!!.....
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4424609
Постинги: 1904
Коментари: 943
Гласове: 1927
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930