Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.09.2020 09:44 - Сигнал за разследване на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен за корупция и престъпления за терена на БИВШАТА ТУББОЛНИЦА
Автор: jivko1128 Категория: Новини   
Прочетен: 653 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 29.09.2020 10:55

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
  Сигнал за разследване на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – гр. Сливен за корупция и престъпления  за терена на БИВШАТА ТУББОЛНИЦА

 image

     ОТВОРЕНО ПИСМО   СИГНАЛ  ДО ПРОКУРАТУРАТА

       От Радка Димитрова Сиренковa и Живко Желев Бъчваров

против Постановление за отказ да се образува досъдебно производство на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН oт 21.02.2020 год. по преписка вх. № 480 /19 г.

Г-н АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР,

Във връзка с постановлението на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Сливен от 21.02.2020 год., с което се отказва образуването на досъдебно производство и се прекратява преписка вх. № 480/2019 г., моля да отмените Постановлението на Окръжна прокуратура Сливен за отказ от образуване на досъдебно производство и прекратяване на преписка с вх. № 480 /2019 година.

Мотивите ми за искане на тази отмяна са следните:

       1. На 21.02.2020 год. по време на парламентарния контрол в Народното събрание, министър Ананиев изтъкна, че „ликвидационната процедура е затруднена по няколко причини – липса на парични средства в дружеството, безстопанствено отношение към имуществото и документацията от страна на първоначално определените лица за ликвидатори и липса на активни действия от тяхна страна за довършване на процедурата“.

          Думите на министър Ананиев потвърждават наличието на безстопанствено отношение към имуществото на болницата от страна на Кмета на Община Сливен и Областния управител на Област Сливен и наличие на извършено престъпление от общ характер - чл.219-220 и чл. 282 от НК.

          В настоящия момент организирано и умишлено се разрушава сградата на болницата, събаря се покрива на основната сграда, която е паметник на културата и ограбеното организирано се изнася към кв. Надежда в гр. Сливен. Тези действия се осъществяват със закрилата на Общинска охрана Сливен и се охраняват МВР Сливен.

          „Основната сграда на болницата е паметник на културата и трябва да се реновира“, а не да се разрушава. Това е част от изказването на министър Ананиев, което е потвърждение на указанията до кмета на Община Сливен за стартиране на процедура по чл. 72-77 от Закона за културното наследство на Министерството на култура, дадени в писмо изх. № 03 – 00 – 30 от 28.03.2019 год., подписано от заместник-министъра на културата Амелия Гешева.

          Организираното рушене на сградата на болницата в настоящия момент с осигурената охрана от МВР Сливен, в разрез с указанията на Министерството на културата, е престъпление от общ характер, извършвано от страна на кмета на Община Сливен и от Областния управител на област Сливен - по чл.219-220 и чл. 282 от НК.

      2. На 24.02.2020 год. във в. „Сливен – днес и утре“ бе публикувана статията

„ Опасни отпадъци в двора на закрита болница в Сливен“. В статията се посочва, че в двора на болницата за белодробни заболявания са загробени опасни отпадъци - линк към сайта https://slivensega.wordpress.com/ .

Настоявам Апелативна прокуратура Бургас да разследва:

       1. Кой е разпоредил да се разрушават сградите на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД /в ликвидация/ в настоящия момент, което се охранява от МВР – Сливен? Да се установи за това „престъпно“ деяние - умишлено разрушаване на сградите в двора на болницата по чия заповед се осъществява в настоящия момент - Заповед на кмета на Община Сливен, Заповед на областния управител, Заповед на Началника на РПУ – Сливен, Заповед на Управителя на Общинска охрана – Сливен.

      2. Коя е причината да не се изпълняват указанията на Министерството на културата за реновиране на основната сграда на болницата – паметник на културата от страна на кмета на Община Сливен?

     3. Да се разследват какви са опасните отпадъци, загробвани в двора на болницата и кой е разпоредил загробването им там? Това обстоятелство отново потвърждава наличието на безстопанствено отношение от страна на Кмета на Община Сливен и Областния управител на Област Сливен.

    4. Първата градска болница в гр. Сливен, построена през 1879-та година – наименуваща се „Св. Пантелеймон“ - по-късно прераснала през 1888-ма год. в „губернска“ - днес е „Специализираната болница за активно лечение на белодробни болница болести – Сливен“ ЕООД /в ликвидация/. Апетитите на управляващите в гр. Сливен – Областен управител, Кмет на Община Сливен, депутати и министри – да заграбят терена на най-старата болница в гр. Сливен, е престъпление по служба и е насочено против интересите на всички граждани в Община Сливен. Предложението на областния управител теренът на болницата – държавна собственост, управлявана от него - която е „болничния комплекс“ да смени предназначението си, като бъде разделен имота, след което отделните парцели от имота да се използват за жилищно строителство и други обществено обслужващи дейности, е против интересите на гражданите в гр. Сливен и Община Сливен. Единствено решението за съдбата на „болничния“ комплекс в настоящия момент може да бъде взето от гражданите на Община Сливен след организирането и провеждането на местен референдум, в който гражданите да гласуват и кажат своето решение за бъдещата съдба на болницата. Това не е еднолично право на Областния управител на Област Сливен или на Министерството на здравеопазването, което е позволило извършването на разрушаването и заграбването на болницата в продължение на повече от 10 години. Настоявам на Кмета на Община Сливен и на Областен управител на област Сливен да бъдат повдигнати обвинения по чл. 219-220 и чл. 282 от НК

        

ОТВОРЕНО ПИСМО   СИГНАЛ  ДО ПРОКУРАТУРАТА Е ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СЛИВЕН oт 21.02.2020 год. по преписка вх. № 480 /19 г. на Окръжна прокуратура Сливен
image
image

 image 

 

ДО  г-н КИРИЛ АНАНИЕВ    

        МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

Относно:  Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести –  Сливен  ЕООД /в ликвидация/

 oт        РАДКА ДИМИТРОВА СИРЕНКОВА

Член на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“

         УВАЖАЕМИ г-н АНАНИЕВ,

           През месец януари 2019 год. във връзка с разграбването и ликвидацията на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД /в ликвидация/, изпратихме сигнал до Главна прокуратура, Министерски съвет и Министерството на здравеопазването за започване на разследване на нейното разграбване и ликвидиране /Приложение 1/. В отговор на този сигнал, получихме писмо от Министерски съвет с искане Министерството на здравеопазването, Министерството на културата и областният управител на област Сливен да извършат обстойна проверка по поставения казус /Приложение 2/. С писмо изх. № ОА21-00492 от 04.02.2019 г. областният управител на област Сливен ни информира за състоянието на „Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД / в ликвидация / към настоящия момент /Приложение 3/. От отговора на областния управител става ясно, че в баланса и справката за дълготрайни материални активи на Държавната белодробна болница „Д-р Петър Данчев“ Сливен са заведени само „сградите“, без да фигурира перото „земя“ и на дружеството е издаден АДС № 1347 от 27.06.2001 г. само за построените в УПИ II, кв. 430 сгради.  За терена е съставен АДС № 1348 от 27.06.2001 г. с предоставени права върху имота на областния управител на област Сливен.  След одобряването на кадастралната карта на гр. Сливен за терена е съставен нов АДС № 4917 от 02.04.2012 година. Основната сграда на болницата е паметник на културата от 1988 година.

          В края на 2010 год. едноличният собственик на капитала – министърът на здравеопазването – взема решение здравното заведение да бъде закрито чрез ликвидация. Това е едно от десетките болнични заведения, закрити в последните години. Назначават се ликвидатори през 2011 год. като срокът за ликвидация е удължаван няколко пъти. Ликвидацията на здравното заведение не е приключила до настоящия момент поради обстоятелството, че документацията му не е съхранена  и същата явно умишлено е унищожена.

           Ликвидацията на болницата се провежда в пълно нарушение на българското законодателство – не са спазени Закона за счетоводството, Национален счетоводен стандарт 13 за Отчитане при Ликвидация и Несъстоятелност, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Унищожаването на документите на здравното заведение, което възпрепятства ликвидацията му,  е престъпно деяние съгласно Наказателния кодекс на Република България.

           През изминалите осем години сградите на болничното заведение не се използват, не се охраняват, оставени са да се разрушават. Всичко това навява на мисълта за умишленото унищожаване на имота и за неговото заграбване. Действията, които се предприемат: изработването на проект за изменение на ПУП – ПР, обособяването на самостоятелен имот за основната сграда на болницата – паметник на културата и обособяването на по-голям брой УПИ за останалата част от дворното място , потвърждават съмненията, свързани със за заграбването на терена на здравното заведение. През изминалите години гражданите на Сливен нееднократно ставаха свидетели на унищожаването и заграбването на имоти – държавна и общинска собственост, като в заграбването им дейно участие вземаха управляващи както от местно, така и от национално значение от целия политически спектър на Република България. Схемата за такова заграбване е ясна и известна на обществото: имотите държавна собственост се оставят неизползваеми, неохранявани, на произвола на разрушителните сили на природата и на вандализма на хората. В следващата фаза общината изготвя промени в ПУП на имота и се обръща с искане до областния управител теренът - държавна собственост - с решение на Министерски съвет да  бъде предоставен на Общината като публична общинска собственост. След предоставянето на имота от държавата на общината, на общинска сесия  се извършва промяна в статута на собствеността и тя от публична общинска собственост  се преобразува в частна общинска собственост. Така се отваря пътя за обявяването на имота за продажба и неговото заграбване.

           Г-н МИНИСТЪР,

           Всички факти, свързани със „Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД /в ликвидация /, изложихме пред проф. доктор на философските и доктор на политологичните науки Петко Ганчев.  След като той се запозна с тях и се консултирахме с него относно предложението ни, свързано с  бъдещето на здравния комплекс, проф. Ганчев ни препоръча да се обърнем към Вас и да изложим становището си относно бъдещето на терена на болницата.   

         Предлагаме на Министерството на здравеопазването следното:

         Теренът на болницата в гр. Сливен да бъде използван от държавата за построяването на съвременно болнично заведение за лечение на хора със заболявания на опорно-двигателния апарат, като същото да бъде оборудвано с най-съвременното модерно медицинско оборудване и лечението в него да се осъществява от водещи  специалисти в лечението и  рехабилитацията на хора със заболявания на опорно-двигателния апарат. Не се изключва международно участие в построяването на здравния комплекс. В Република България към настоящия момент няма изграден съвременен болничен комплекс – изключваме столицата София -  в който да се осъществява комплексно лечение на деца и възрастни хора с двигателни проблеми. Хората със следните заболявания: спинална мускулна артрофия, детска церебрална парализа, мускулни дистрофии, латерална амитрофична склероза, заболявания на периферната нервна система, артрози, множествени увреждания и прочие… - са изоставени от българската държава. Пред болните хора и семействата им има два пътя. Единият от тях е превръщането им в здравни емигранти в Германия, в Холандия, в Австрия, в Испания и в други европейски страни с добре развити здравни системи. В тези страни приемат семействата ни, принудени от държавата ни да напускат родината си, за да осигурят лечението на децата си или на  членовете на семейството си. Другият път е по-болезнен и кратък –смъртта. 

          Предложението ни такъв болничен комплекс да бъде построен в гр, Сливен е мотивирано от следните причини:

1.  Голям брой хора, страдащи от болести на опорно-двигателната система в област Сливен и в Република България.

2. Благоприятното местоположение на града, което ще даде възможност да се лекуват хора не само от България,  но и от Гърция, Македония, Сърбия, Румъния, Молдова, Украйна…

3. Осъществяване на обучение на български лекари в чужбина или командироване на чуждестранни лекари, които да обучават български лекари в болничния комплекс в Сливен.

4.  Консултиране на пациенти, живеещи на Балканите от български и чуждестранни специалисти.  

5. Близостта до гр. Сливен на курорта Сливенски минерални бани. През последните 30 години този курорт е изоставен от българската държава и Община Сливен и е напълно унищожен поради хищническото му  разграбване. Минералната вода в него благоприятства  рехабилитацията и след болничното лечение на хората с двигателни проблеми. Възможността за изграждане на съвременен санаториален комплекс в близост до болничния комплекс в гр. Сливен, дава перспективи за възстановяване на курорта Сливенски минерални бани.

              Г-н АНАНИЕВ,

              Искрено се надяваме да подкрепите предложението за изграждане на  съвременен болничен комплекс за лечение на хора със заболявания на опорно-двигателния апарат на терена на „Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД /в ликвидация/. Надяваме се, че Вие - изключително честен човек и политик - няма да позволите да бъде заграбен имота на здравното заведение. Ще се радваме да посетите гр. Сливен, за да бъде обсъдено предложението ни.

 image

               

   ДО  кмета НА ОБЩИНа Сливен

OТНОСно: ПОЗЕМлЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.530.35 по КККр на гр. сливен, АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, УЛ., гЕОРГИ

                        ДАНЧЕВ” № 27

от Радка Димитрова Сиренкова  и   Живко Желев Бъчваров 

      уважаеми г-н митев,

      уВАЖАЕМИ Г-Н радев,

    С писмо изх.№ 03-00-30 от 28.03.2019 г., Министерството на културата ни уведомява за извършената проверка на ПИ с идентификатор № 67338.530.35 по КККР на гр. Сливен, идентичен с УПИ III- „За болничен комплекс и трафопост“, кв.430 по плана на гр . Сливен, с административен адрес: гр. Сливен, ул. „Георги Данчев“ № 27.

    в това писмо Министерството на културата разпорежда и дава указание на кмета на Община Сливен да стартира процедура по чл.72 от ЗКН, във връзка с обезопасяване на недвижимата културна ценност.

    Молим да ни уведомите какви действия сте предприели до настоящия момент за  стартирането на процедурата по чл.72-77 от ЗКН, във връзка с обезопасяването на недвижимата културна ценност, представляваща комплекс от сгради, които са включени в капитала на еднолично търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“, съгласно АЧДС № 1347 от 27.06.2001 г.

    Във връзка с гореизложеното, прилагаме копие от писмо изх.№ 03-00-30 от 28.03.2019 г. на Министерството на културата.

С уважение: Радка Сиренкова   и Живко Бъчваров

 Дата: 01.09.2020 год.

 image

 БОЖУРСКИ ПОИСКА СТАНОВИЩЕТО НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР ЗА ТЕРЕНА НА БИВШАТА ТУББОЛНИЦА ЗА ДА ОТКРАДНАТ  ТЕРЕНА С РАДЕВ


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3170373
Постинги: 1691
Коментари: 834
Гласове: 1585
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031