Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.12.2020 12:53 - Представяне на Проект за Новозаветна Конституция на народното управление в България
Автор: jivko1128 Категория: Новини   
Прочетен: 402 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 26.12.2020 18:17

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Представяне на Проект за Новозаветна Конституция на народното управление в България

                 ДО ПРЕЗИДЕНТА

                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ: ДО MИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Незаконността на Конституцията на Република България, приета на

                  13.07.1991 г.

От

Радка Димитрова Сиренкова и Живко Желев Бъчваров 

 

         УВАЖАЕМИ г-н ПРЕЗИДЕНТ,

         УВАЖАЕМИ г-н МИНИСТЪР – ПЕЕДСЕДАТЕЛ,

                                                

   Обръщаме се към Вас, за да Ви уведомим, че Конституцията на Република България е незаконна от 13.07.1992 г. и изборите за народни представители, които ще бъдат проведени през 2021 г.  ще бъдат незаконни за пореден път, както са незаконни всички проведени избори в България след 13.07.1992 год. .

  Обстоятелствата, които определят незаконността на Конституцията са следните :

 • Конституцията на Република България е приета от Седмото Велико Народно събрание и е в сила от 13.07.1991 г. Съгласно параграф 3, ал. 3 от Преходните и Заключителните разпоредби на разпоредби на Конституцията на Република България в тригодишен срок от приемането на Конституцията трябва да бъдат приети законите, които изрично са посочени в Конституцията. Това не е направено. Съгласно параграф 4 от Преходните и Заключителните разпоредби на Конституцията на Република България : „Определената с Конституцията организация на съдебната власт влиза в действие след приемането на новите устройствени и процесуални закони, които трябва да бъдат приети  в срока, посочен в  параграф 3, ал. 2 .“. Срокът за приемането им е една година.  Не е спазен едногодишния срок от влизане на Конституцията в сила от 13.07.1991 год. Срокът за приемането, обнародването и влизането в сила на законите, свързани със съдебната власт са изтекли на 13.07.1992 год.
 • Считано от 13.07.1992 г. към настоящия момент всички закони, постановления и нормативни актове, приети след 13.07.1992 г. са незаконни и държавата Република България не съществува. Третата българска държава, създадена през 1879 г. не съществува като международно- правен субект.
 • Всички действия, предприети от законодателя след 13.07.1992 год. са незаконни и всички правни актове, приети след 13.07. 1992 г. по отношение на съдебната власт и всички други приети закони от Народното събрание след 13.07.1992 год., са незаконни, неконституционни и нищожни. По силата на изложените факти, всички актове на властта – законодателна, изпълнителна – централна и местна и съдебна власт,  са незаконни. По силата на изнесеното – много от законите и кодексите в съдебната власт са приети след 15,16,17 години – извън посочения срок – 13.07.1992 год. – без посочено правно основание и са противоконституционни, и нищожни по същество. Съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България  - „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.“, „Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие“ - се отменя цялото законодателно творчество на всички народни събрания след 13.07.1992 година до настоящия момент. Това означава, че от 13.07.1992 год. законодателната, изпълнителната – централна и местна -  и съдебната власт в Република България, са нелегитимни. Нелегитимността на посочените власти след 13.07.1992 год., дава основание да се смята, че от 13.07.1992 год. всички избори за народни представители, за президент и за вицепрезидент,  за правителство, за местни органи на власт и пр., са нелегитимни и незаконни. Всички политически партии, които са регистрирани след 13.07.1992 год. и участвали в изборния процес в Република България, са нелегитимни и незаконни.
 • Към настоящия момент не е ясно дали в България не е действаща Конституцията на Народна Република България, която е приета на 18.05.1971 год.. Всички законодателни, изпълнителни, съдебни и пр. мероприятия,  извършвани в България след 13.07.1992 год. дефакто са нищожни, нелегитимни и подлежат на правораздавателни действия..

 

          УВАЖАЕМИ г-н ПРЕЗИДЕНТ,

          УВАЖАЕМИ г-н МИНИСТЪР – ПЕЕДСЕДАТЕЛ,

    Във връзка с изнесеното по-горе,  Ви уведомяваме, че поради несъществуването на Република България като легитимен международно- правен субект незабавно трябва да бъде свикано Учредително Народно събрание, което да утвърди създаването на Четвъртата Българска държава. Учредителното събрание не е в правомощията нито на това обикновено Народно събрание, нито на правителството, нито на президентската институция, защото са незаконни институции. Всички участници в политическия процес в България, всички участници в изпълнителната власт - централна и местна власт, всички участници в съдебната власт – прокурори и съдии, са заемали публичните си длъжности незаконно. Те са се клели в несъществуваща Конституция и изпълнявали правомощията си в несъществуваща държава. Учредителното събрание, което ще учреди Четвъртата българска държава, ще отмени всички законодателни и нормативни актове, приети след 13.07.1992 г. поради тяхната нелегитимност, незаконност като нищожни такива.

Дата : 09. 12.2020 год.
image

Забележки към Проекта на Конституцията Радка Сиренкова:

 1. Чл.1 ал.5 и ал. 6 – имат едно и също значение.
 2. Чл. 2 ал.4 и ал. 5 – „ Цялото управление произтича и принадлежи на народа.“
 3. Чл. 2 ал. 3 и ал. 6 - имат едно и също значение
 4. Чл.3 ал.5 и ал.6  могат да се обединят в една : „Всички държавни служители носят лична отговорност за своите действия или своите бездействия пред закона.“
 5. Чл.4 ал.2 се обезмисля от ал. 1.
 6. Чл.5 ал.2, ал.3 и ал.4 могат да се обединят : „България се управлява съгласно Конституцията, Решенията, взети след проведени референдуми и Законите на страната.“
 7. Чл. 6 – премахнете думата „природно“.
 8. Чл.7 ал.2 и ал.3 се обединяват в една : Конституцията определя принципите и правилата за справедлив начин на живот.“
 9. Чл.7 ал.6 повтаря ал.1
 10. Чл.7 ал. 7 и ал.8 се обединяват в следната алинея : „Всички спорни закони се приемат и утвърждават след проведен референдум.“
 11. В чл. 10 няма алинея, която да произхожда от ал.7 и да предвижда възможност за отнемане на обществената собственост, ако не се използват съгласно изискванията на конкурса.
 12. Чл.10 ал.10 е свързана с чл.11 ал.1 и ал. 2 – да се преработи или прехвърли в чл. 11. Не е уточнено какво са Общини и Общински територии.
 13. Чл.11 ал.4 и ал. 5 – Земята е също обществено средство за производство. Би трябвало чл.10 и чл.11 да се преработят и обединят.
 14. В Чл.11 и чл.14 има дублиране – Земята е обществено богатство, но е и средство за производство.
 15. Чл.10 ал.5 и чл. 31 ал.1 – един и същи текст.
 16. Чл.41 – след като говорим за народно управление, в което няма да има партии, редно ли е да има партии и партийни членове?

 

Глава пета : Образование

 1. Чл.59 ал.3 – Не може възрастта да се слага като критерий за задължителност в образоването. На каква база се определя задължително образование до 16 годишна възраст? Това как е обвързано със степените на завършено образование?

Образованието трябва да е обвързано със степените на образование – начално, основно, средно и пр. На 16 години едно дете по здравословни или други причини, свързани със степента на зрялост на мозъчната кора и психичните процеси може да е завършило начална степен на образование, друго да е завършило основната степен на образование, а трето – да е завършило и средно образование.Поставянето на възрастова граница за задължителност на образованието до 16 годишна възраст е дискриминационно спрямо децата с обучителни проблеми – хиперкинетичен синдром, с дефицит на вниманието, с  различните форми на дислексия. На този етап в образователната ни среда голям процент от децата са с обучителни проблеми.

 1. В чл.59 липсва разпоредба, която позволява на общностите да създават свои общностни училища, които се създават и финансират от общността. Липсва алинея, в която се посочва участието на гражданите и родителите в управлението на образованието – в детските градини, училища, институти. Липсва алинея, в която да се посочва, че приоритетно се развива домашната форма на образование.
 2. Чл.84 ал.2и ал.2.1 – След като няма да съществуват политически партии, не може да има Държавни лица, които са политически неутрални или да представляват политически формации.
 3. Чл.104 ал.1.1  и ал. 2.1 – няма народни представители. Кои са те?
 4. В Преходните разпоредби параграф 1 противоречи на параграф 2. Великото народно се разпуска след приемането на настоящата конституция и изборът на следните органи : Орган народен контрол, Държавен съвет … Няма как да саморазпуснеш събрание, а то да продължава да функционира според ал.2.

Радка Сиренкова

Дата : 15.09.2020 год.
image
image
image
imageimage

http://www.bta.bg/bg/pressclub?fbclid=IwAR3aZPY5VpnH89PBz8R98CgSeO54B6xYRLmzcW53OIrF6--RCJjYYkGAh9k

                         Гласувай:
21. barin - Здравейте. На мен по- ми се струва, ...
26.12.2020 17:15
Здравейте. На мен по- ми се струва, че Конституцията от 1971 г., защото не е приета от Велико народно събрание. Това, че не е спазен срока за приемане на Конституцията от 1991 г. е нарушение, но едва ли води до това, че Конституцията и последващите промени да са незаконни. Може би трябва да се състави нова Конституция, макар че не е редно тя да се сменя. В България промени стават и един от четирите държавни символа се променя няколко пъти. Не че другите не са се променяли през последния век.
Честита Коледа!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3170594
Постинги: 1691
Коментари: 834
Гласове: 1585
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031