Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.02.2010 17:43 - АРХИВИТЕ СА ЖИВИ, ПРОЧЕТИ ЗА МИНАЛОТО
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 1480 Коментари: 1 Гласове:
0image

Световната диктатура на САЩ
Какво представлява новата форма на социално управление известна като Нов Световен Ред?


     Какво представлява новата форма на социално управление, известна като Нов Световен Ред (НСР)?
   НСР е световна система на управление над всички държави по света, концентрирана в ръцете на малки групи от хора, образуващи структурите на съвременните тайни общества. Членовете на тези малки групи и организации са най-богатите личности, но въпреки тяхната власт,  те се явяват най-важните фигури в ръцете на едно тайно и световно правителство, което си е поставило за крайна цел интегрирането и глобалното обединяване на всички човешки структури в единна обединителна и организационна система. Съгласно идеологията на НСР в такива мащабни обединителни схеми е наложително премахването на държавите и държавните граници, което води до промяна в традициите и обичаите, в патриотичните чувства, културата, религията на хората.
    Целта е хората да се откажат доброволно от своите исторически права в границите на националната държава. Световният финансов конспиративен елит успешно постига тази цел чрез изкуствено предизвикване, от една страна,  на многобройни и постоянни локални военни, етнически и религиозни,  конфликти и конфронтации в различни точки на планетата, умело използвайки различията формирани в историческото развитие на държавите, културите и преди всичко в религиите(стимулирайки ниското духовно и интелектуално еволюционно развитие на хората изповядващи ислямската религия, в крайна форма това е ислямския фундаментализъм в Иран, талибаните в Афганистан и др. ), а от друга, чрез политически и преди всичко икономически кризи.     
     Идеята и целта е хората доброволно и с "желание" да се подчинят на някаква квазисветовна защитна система и с "разбиране" да приемат глобалната власт на световното правителство и глобалните форми на управление на обществото, умело заблуждаване от представителите на тези обществени кръгове, че тя е носител на демократичен характер и стартира от чисто демократични изходни позиции.
     Истината е, че преминаването към авторитарни или тоталитарни режими и форми на власт от глобално, световно измерение тотално и в крайни срокове ще дестабилизира световната човешка система. Това е и главната причина за явленията на глобализацията (=НСР),  на която днес сме свидетели в човешката цивилизация, в която международните отношения преминават в качествено нов етап на развитие.
      В обединителната система на НСР обаче има някои много съществени подробности. Първата е следната:За да постигнат абсолютна власт в системата на НСР,  тайното световно правителство и неговата видима част - световният финансов и банков елит, се нуждаят от "претопени", "промити" и унифицирани човешки индивидуалности, същества със заличена личност, с "претопено" и заличено индивидуално съзнание(т. нар. зомбита). Чрез механическо изравняване и хомогенизиране(което е с информационна форма, но въпреки всичко от силов тип) на огромни човешки маси, те могат да бъдат програмирани, контролирани, манипулирани и направлявани безпроблемно от по- долните нива в пирамидалната йерархия на невидимото световно правителство - модерните тайни общества(масоните например са приемник на древните езотерични(херметични)и мистични школи, водещи началото си от цивилизациите съществували в Египет, Вавилон и Шумер. Въпреки всичко те, както и другите тайни общества и организации, в системата на НСР вършат "черната"работа).  
      Методите, които използват са, от една страна, древни езически религиозни култове, които в основата си са ритуални магии основани на окултни мистерии. От друга страна, използват за своите цели и съвременна техника и апаратура - психотронни генератори(лептонни генератори)за психолингвистично и биоенергетично програмиране на съзнанието и психиката. Днес използват и многократно по-мощната торсионната технология, която е качествено нов тип технология(торсионни генератори - много по-мощни от старото поколение психотронни генератори изградени на електромагнитния принцип - източници на торсионни полета).  От трета страна, това е колективното съзнание и групова мисъл на определени групи медиатори. Екстрасензорното въздействие и психоманипулативни техники и механизми (основани на принципа на телевнушението и на явлението "Ефект на Махариши")  могат да покрият определена територия (град, държава и дори цялата планета) и всички хора в нея попадат под това въздействие, което може да промени психичната им и мисловна дейност и поведение в някаква посока.  В книгата ми "Космическа и експериментална метафизика" тези въпроси са  разгледани подробно.  
          Най-ефективното средство на Световния елит,  с което изместват психологическия център на човека навън,  към външния илюзорен свят са медиите, кино- и музикалната индустрия.  Медиите масово и маскирано манипулират хората с цел формиране на определена социална и житейска ориентация, ценности у тях, определен начин на мислене и възприемане на света, потикват към неосъзнавано подражание, към масовия отрицателен пример. Манипулирането от страна на медиите заобикаля съзнанието на човека, като въздействието е на подсъзнателно ниво. След това всички мисли, чувства, желания, мотиви, представи и т. н.  са като свои, сякаш човека следва указанията и глада на собствената си "свободна" воля.  Медиите "приспиват" човека, отклоняват вниманието му от истинските проблеми на действителността. Имат за цел да държат човечеството в сънно състояние,  в неведение и заблуда,  така че истината и реалната действителност да остават скрити. Медиите убиват духовните и морални ценности, доброто, красотата и любовта,  занимават човека с дребни, сиви, нищожни и незначителни проблеми и събития. Днес в голяма степен социалните ценности се формират  и налагат от медиите, а те като цяло създават  представа за живота. Внушават на хората определена картина на света, определени ценности - т. нар.  американски ценности, които ще разгледам по-нататък.  Медиите не говорят, не пишат и не показват истинските,  дълбоки и болни проблеми на човечеството, тези теми са преднамерено избягвани, вниманието на хората умишлено се отклонява от тях.  
          Всички средства и  методи, които посочих (както и много други - второстепенни),  използвани от организациите на тайното правителство са насочени към едно - човекът да се превърне в биоробот,  тип"зомби" подчиняващ се на чужда воля,  консуматор и потребител на всичко, което се произвежда и рекламира и като отворена система да му се налагат определено поведение, чужди за него мисловни образи и представи за живота, ценностна система и житейска ориентация.
    Втората подробност е, че държавите в света са различно развити в икономическо отношение. Въпросът е: Обединяването на държавите в една глобална система ще изравни ли и ще нивелира ли нивата в нея(т. е държавите)? На практика се създават  суперблагоприятни предпоставки за "изтичане" на ресурсите и богатствата от слабите към силните и високотехнологични и индустриално развити държави. Към това се прибавя и факта, че силните и "Велики" държави създават свои правила и закони,  естествено удобни за тях, а слабите са принудени да им се подчиняват и спазват. В съвременните икономически отношения бедните страни(например нашата)просто стават длъжници на богатите, като плащат огромни лихви по външните дългове, което само потвърждава известната от Библията максима:"Бедните стават по-бедни, а богатите стават по-богати".
     Затова че НСР вече се налага, можем да съдим от гигантската концентрация на световния финансов капитал, едностранчивото канализиране на световните богатства и финансови ресурси само към САЩ, в резултат на което тази държава акумулира богатствата на света, а от друга страна, канализиране и поляризация на финансовите потоци, резултат от монополите на гигантските транснационални корпорации.
     Главната причина за обедняването на нациите и задълбочаващата се бездна между богатите и бедни страни и "преливането" на богатствата от бедните в богатите държави е засилването на глобалните тенденции в управлението на човешките системи, което неизбежно задълбочава глобалното социално неравновесие и неравенство, което от своя страна води до социална деградация на огромни човешки маси, ограничава до минимум личната свобода и свободната воля на хората.
     Дистанцията във високите пирамидални структури на организация, между многото бедни и малкото свръхбогати в съвременното общество е просто шокираща и потресаваща. Разширяването на бедността и неравенството в разпределението на световното богатство се изразява в това, че 15% от населението на богатите страни притежава и потребява 85% от световните ресурси, суровините и благата на земята(само САЩ, които са по-малко от 5% от световното население консумира повече от 25% от световните блага), а 20% от най-бедните слоеве от световното население само. . . 0, 5% от това богатство. От друга страна, 350 човека - свръхбогатите мултимилиардери - в света имат годишен доход повече от три милиарда човека(!)на земята(личните им капитали са повече от 1000 милиарда долара!!!). 300 свръхбогати семейства и династии притежават почти 2/3 от богатствата на планетата, с което на практика те са вече и нейни собственици. Естествено, имената на тези 300 "акционери" се пазят в най-строга тайна, но те в свои ръце държат най-мощната финансова институция в света - централната банка на САЩ - Федералния резерв.
     От дистанцията на времето можем да проследим как човечеството се глобализираше в епохата на "Студената война" на два основни варианта.  Първият бе на западната либерална демокрация и пазара, движени от неолиберализма, а втория на държавния социализъм и централно планираната икономика. Западната либерална демокрация се оказа по-пластична, бързо реагираща и адаптираща се на промените, стопански по-ефективна, с повече валутно-финансови ресурси.
     На другия полюс държавният социализъм се оказа стопански по-неефективен, неспособен към високотехнологични и социални иновации, с погрешна геополитика и геостратегия. Близо две десетилетия процесите на глобализация и интеграция под формата на либералната демокрация

и пазара обхващат човечеството. Перспективите са повече от тревожни. Наблюдаваме как се оформя глобално социално пространство на земята контролирано от новите глобални играчи, които налагат и нови правила в играта наречена "Установяване на НСР". Абсолютната форма на властта на световно равнище създава и изисква нова глобална обществена система, която се мултиплицира в слабите локални пространства на държавите и народите от т. нар. "антизапад" или просто "не-Запад", като отслабва тяхната култура, бит, религия и историческо съществуване, дезорганизира техните социални структури, което от своя страна води до отслабване и изостряне на социалните им проблеми и т. н.
     Налагането на англо-американската идеология на либералната демокрация и т. нар. американски ценности и идеали(в тях доминира егоизмът, фетишизирането на личния успех, кариерата, богатството без оглед на средствата;насилието, престъплението;секса, порнографията и низшите удоволствия;измамата, позволеността на всичко, което води човека към мегацелите - парите и властта и превръщането им във Висша ценност;Варварството в безбройните му превъплъщения и въобще масовото разпространение на морална поквара)в отделни региони и в цели държави ги превръща в неуправляеми хаотични общности, където и дума не може да става за правов ред и законност(например нашата страна).
     САЩ са тези, които налагат своята идеология на глобализацията и извличат най-големи дивиденти от този процес. В самата държава това са висши неформални политически и финансови кръгове контролиращи системата на Федералния резерв, както и контролираните от тях световни и регионални организации - ООН, МВФ, СвБ, СТО, НАТО, ЕС, ОССЕ, НАФТА и печално известните транснационални корпорации(ТНК). В световната икономика най-могъщите 350 ТНК имат доходи надхвърлящи 1/3 от общия брутен национален продукт на индустриалния свят.
    В статията "Манифест за един стабилен свят" в New York Times Magazine от 28 март 1999 г.  американския журналист Томас Л.  Фридман заявява:"Поддържането на глобализацията е основен стълб на нашите национални интереси. . . глобализацията е американска". За него е важно САЩ да поддържа "една абстрактна система на глобализацията"(например под формата на демокрация, права на човека и на малцинствата и др. ).  Всички тези въпроси ще ги разгледам много по - подробно в една от следващите си книги – “Диктатурата на Новия Световен Ред”.
    Нашата страна в усилията си да се интегрира в световната глобална система поддържа катастрофална геополитика и геостратегия. Корифеите на управляващата върхушка(и предхождащите я)са взели странното и пагубно решение, че модернизирането на икономиката ни и социалната сфера може да се осъществи само и единствено чрез тотален отказ от историческите и културни традиции и ценности, от националната идентичност. Необяснимо е защо родните политици не копираха опита на цяла редица страни от Юг. Азия(Япония например), които наложиха друг проект и модел за обществено развитие), стимулираха и мотивираха своите общества за възраждане на своите национални култури, традиции и ценности. Тези държави налагат политика на модерния национализъм и в която държавата се превръща в основна фигура на икономическия и социалния растеж, на развитието на образованието,  здравеопазването, пенсионното дело и др. сфери.
     Обобщение:Крайните цели на Световния финансов елит и на тайното световно правителство са: световен хаос и унищожаване на по-голямата част от човечеството - населението на планетата трябва да остане 2 милиарда души, от "доброто качество" в човешкия вид. Да се управлява света чрез достигане на висока степен на хомогенност и унифициране на световната обществена система. Да се унифицира мисленето, ценностната система и цялостната ориентация на хората до крайна степен, в резултат на което стотици милиони хора загубват способността си да мислят. Чрез финансово-икономически кризи, разстройства и разорения, духовният упадък, морално и нравствено разложение,  и изкуствено предизвикваните стихийни конфронтации и кризисни състояния в света,  да се отприщи неконтролируемата енергия на хаоса и анархията.         Тагове:   миналото,


Гласувай:
01. razkazvachka - i taka lishhavat choveka ot Aza
03.02.2010 09:48
изместват психологическия център на човека навън
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3433821
Постинги: 1784
Коментари: 879
Гласове: 1741
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31