Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.12.2010 21:01 - Архивите са живи!? -СТРОГО СЪКРЕТНО!
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 3223 Коментари: 2 Гласове:
1

Последна промяна: 27.01.2018 18:39


                                       ПРИСЪДА    № 635    
 
Гр. Сливен 35.V­­II.1951 година                     
В ИМЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯСтарозагорския Окръжен съд отделение наказателно, на 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 юли хилядо деветстотин петдесет и първа година в открито съдебно заседание, в следния състав:
                                               
Председател:Радослав П Радев
Съдебни заседатели: 1 Недялка К. Костова   2 Георги Николов               
При секретарите Тодор Ст. Лесов и Ж Л Ю Янков Желеви в присъствието на окръжен прокурор Динко Пеейчев, разгледа доложеното от председателя наказателно о.х. дело№750 по описа на 1951 година и на основание закона.

                                          ПРИСЪДИ:               
Признава за виновни подсъдимите:
 
Димитър Димитров Фърчанов, на 35 год. от село Николаево, Сливенско,
Михайл Василев Инджов на 27год. от същото село.
Васил Стойчев Добрев на 33 години, от село Речица Сливенско,
Никола Стефанов Панов
на 36 год. от Сливен и
Атанас Пеев Петров на 48 години от село Гергевец, Сливенско, българи, православни, грамотни, женени неосъждани, с изключение на последните трима, ВИНОВНИ
в това, че през есента на 1950 година в гр. Сливен и Сливенска околия образували и ръководели организации и групи, който си съставили за цел да съборят, подправят или отслабят Народната демократическа власт на Народната република чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия или други обществено опасни престъпления, следствие на което и на основание чл.70 ал.I във връзка с чл. от наказателния закон, ги ОСЪЖДА: първите двама Димитър Димитров Фърчанов и Михайл Василев Инжов – на СМЪРТ ЧРЕЗ РАЗТРЕЛВАНЕ, а останалите трима по на двадесет години лишаване от свобода, като ги лишава от правата по чл.28 от н.з. първите двама завинаги, а останалите трима за срок от 23 /двадесет и три години начиная от датата, когато присъдата влезе закона сила и конфискува в полза на държавата цялото им движимо и недвижимо имущество.
               
Признава за подсъдими  Васил Стойчев Добрев и Никола Стефанов Панов
за не виновни да са по същото време и място извършели престъпления по чл.39 ал.I от н.з. стар и ги оправдава по това им обвинение.
             
Признава подсъдими
  Николай Йорданов Николов на 25 год. от село Ковачите, Петър Славов Къвръков на 27 години от село Джинов, Сливенско, Тодор Димитров Ченков на 22 години от гр. Сливен и Тодор Добрев Тонков от село Нейково Котленско, българи, православни, грамотни, женени, не осъждани с изключение на последния, за ВИНОВНИ в това че  през есента 1950 година са станали членове на организация и група, която си е поставела за цел да събори, подрони или отслаби основите на демократичната власт чрез преврат, метеж, бунт, терористически действия, или други общо опасни престъпления, а последния по същото време и място е укривал, давал убежище и подпомагал бандитската групировка и горе-посочената нелегална организация,следствие на което и на основание чл.70 ал.II във връзка чл.35 от н.з. за първите четирима и чл.95 ал.I във връзка чл.35 от н.з. за последния, ги ОСЪЖДА всеки един по на 15 / петнадесет години лишени от свобода като ги лишава от правата по чл.28 от н.з. за по срок 18 осемнадесет години, начиная от датата когато присъдата влезе в законова сила и конфискува в полза на държавата от една втора идеална част от движимото им и недвижимо имущество.                                                                                                          
Признава подсъдимия Никола Йорданов Николов
за виновен в това че по същото време и място е държал в домът си или носил огнестрелно оръжие, без разрешение на властта следствие на което и на основание чл.99 ал.I от н.з. стар във връзка с чл.35 от н.з. го ОСЪЖДА на 2/две години лишаване от свобода.
Признава подсъдим Тодор Димитров Ченков за виновен в това, че по същото време и място, заедно с Дейнко Костадинов Дейков, откраднали една пишуща машина от дома на Пеню Късев от гр.Сливен, следствие на което и на основание чл.181 ал.I във връзка с чл.18 и чл.35 от н.з. и го ЛИШАВА 2/две години от свобода.                  
 Съгласно чл.39 от н.з. налага на подсъдимите
 Николай Йорданов Николов и Тодор Димитров Ченков най тежкото наказание на 15/петнадесет/ години ЛИШАВАНЕ от свобода, като ги лишава от правата по чл.28 от н.з. за срок от по 18 /осемнадесет/ години, начиная от датата,когато присъдата влезе в законова и конфискува в полза на държавата по една втора от движимото и недвижимо имущество.             
   Признава подсъдимия
Стефан Костадинов Дейков 31 годишен, българин, православен, грамотен, женен, неосъждан за ВИНОВЕН в това че през пролетта, лятото, есента на 1950 година укривал, давал убежище на бандити и горепосочената нелегална организация, следствие на което и на основание на чл.95 ал.I във връзка чл.35 от н. з. го ОСЪЖДА на 12/дванадесет/години лишаване от свобода, като ги лишава от правата по чл.28 от н.з. за срок 15/петнадесет/години, начиная от датата когато присъдата влезе в законова сила и конфискува в полза на държавата една втора идеална част от движимото и недвижимото имущество.               
Признава подсъдимите:
Христа Илиев Пашов 55 годишен от село Тополчане, Сливенско,
Иван
Георгиев Христов 36 годишен от село Недялково, Ямболско, а живущ в Сливен, Иван Стефанов Димитров 38 годишен от гр. Сливен,
Юдар Стоянов Гарванов 25 годишен от село Сотиер Сливенско
Стоян Николов 31 годишен от село Бинкос Сливенско, и
Димитър Янев Стоянов от село Стефан Караджова, Елховско, а живущ в гр.Сливен българи, православни, грамотни, женени, първите двама, осъждани, останалите неосъждани, за ВИНОВНИ
за това че през пролетта,лятото и есента на 1950 год. в Сливен и околията станали членове на организирана група , която си е поставила за цел да досъбори, подрови или отслаби Народнодемократическата власт чрез преврат, бунт, метеж или други терористически действия, а последният по същото време и място е откривал, давал убежище и е подпомагал  бандитите в горепосочената нелегална организация, вследствие на което и на основание чл. 70 ал.II прeдложение I във връзка с чл.35 от н.з. за първите шестима и чл.95 ал.I във връзка с чл.35 от н.з. за последния, ги ОСЪЖДА всеки по на 10/десет/ години лишаване от свобода, като лишава от правата по чл. 28 от н.з. за срок от по 13/тринадесет/ години, конфискува в полза на държавата по Ѕ една втора идеална част от цялото им движимо и недвижимо имущество.
             
Признава подсъдимите:
Иван Георгиев Христов Иван Стефанов Димитров и Димитър Янев Стоянов за ВИНОВНИ и в това, че по същото време и ясно държали в домът си или носели огнестрелно оръжие, без разрешение на властта, следствие на което и на основание чл.399 ал.I от н.з. стар, във връзка с чл.35 от н.з. ги ОСЪЖДА по на 2/две/ години лишение от свобода.               
Признава подсъдимия:
Кирил Василев Мечков за виновен в това че по същото време и място, държал в домът си огнестрелно оръжие, без разрешите на властта, следствие на което и на основание чл.399 ал.I от н.з.-стар, във връзка с чл.35 от н.з. го ОСЪЖДА на 1/една/година лишаване от свобода, съгласно чл.39 от н.з. определя на подсъдимия Кирил Василев Мечков с най тежкото наказание, имено 5/пет години лишаване от свобода като го лишава от правата по чл.28 от н.з. за срок от 8/осем години, начиная от дата когато присъдата влезе в законова сила и конфискува в полза на държавата, Ѕ идеална част от движимото и недвижимото имущество.              
  Признава подсъдимите:

Георги Георгиев Хварчанов 26 годишен от село Николаево Сливенско, и
Димо Тенев Димов  
31 годишен село Бяла Сливенско, българи, православни, грамотни не осъждани за ВИНОВНИ в това че първия през пролетта, лятото и есента на 1950 година станал член на нелегалната организация, която си е поставила за цел да събори, подрони или отслаби народно демократическата власт, чрез преврат, бунт, метеж и други терористически действия, а втория по същото време и място открил, давал убежище или подпомагал бандитите и горната нелегална организация, следствие на което и на основание чл.70 ал.II предложение I-во във връзка чл.35 от н.з. за първия и чл.95ал.I във връзка с чл.35 от н.з. – за втория, ги ОСЪЖДА по на три години лишаване от свобода като ги лишава от правата по чл.28 от н.з. за срок от по 5/пет/години по Ѕ от цялото им движимо и недвижимо имущество.
                 
Признава подсъдимите:
Петър Костадинов Коваджиев на 68 години от село Ковачите Сливенско
Янко Костадинов Митев на 50 години от същото село,
Тиофил Христов Теофилов 73  годишен от гр.Сливен и
Стефан Сотиров Господимов
71 от гр.Сливе българи,православни, грамотни женени, не осъждани, за ВИНОВНИ в тава че през пролетта, лятото и есента на 1950 година не са съобщили на властта, следствие и на основание чл.103/а от н.з.-стар, във връзка с чл.35 от н.з. ги ОСЪЖДА по 1/една година лишаване от свобода.
                 
Признава подсъдимия:
Теофил Христов Теофилов за невинен в това че по същото време и място, държал в домът си огнестрелно оръжие и други боеприпаси, без разрешение на властта, вседствие на което го оправдава по обвинението, му по чл.399 ал.I,и II, от н.з.                   
Всички подсъдими, с изключение на подсъдимия
Тодор Стоянов Гарванов оправдава по обвинението им по чл.399 ал.II-ра от н.з. стар.                   
Признава подсъдимия:
Иван Иванов Патев 65 годишен от гр.Сливен българин, православен, грамотен, женен не осъждан за ВИНОВЕН, че по същото време и място, знаел, че съществува нелегална организация и бандитска група, но не е съобщил на властта, вседствие на което и на основание чл.103/а от н.з. стар, във връзка с чл.35 от н.з. го ОСЪЖДА на 1-6/една година и шест месеца лишаване от свобода.                  
Признава подсъдимите:
Дучо Маринов Николов 29 годишен от село Бинкос Сливенско и
Йордан Стоянов Гарванов
26 годишен от село Сотере Слевенско за не ВИНОВНИ в това, че са извършели престъпление по чл.103/а от н.з. стар, поради което ги оправдава по това им обвинение.
                 
Конфискува в полза на държавата всички веществени доказателства по протоколите за обиск и изземване.
              
ПРИСЪДАТА Е ОКОНЧАТЕЛНА
и не може да бъде обжалвана пред върховния съд на Републиката, в двуседмичен срок, до 25 юни 1951год.
                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:Гласувай:
11. razkazvachka - православни, българи -
19.12.2010 10:59
на смърт....
цитирай
2. анонимен - муржо
11.02.2011 22:37
Тук трябва да се отдаде почит. Трябва да се каже че това са горяните.Журналисти и разни историци като Гоце, да не хулят българския народ че нямал пражка пролет и никъква съпротива срещу комунистическия режим.Да не внушават че ББ направил полицейска държава.Повечето от упоменатите в ПРИСЪДА 635 са извикани в милициятя за справка и изчезват безследно.Срещу коменистите по комунистически.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3170285
Постинги: 1691
Коментари: 834
Гласове: 1585
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031