Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.08.2016 16:47 - ИСТИНАТА- bosia
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 835 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 13.08.2016 17:06

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Да заграбиш милиарди от енергетиката в България - Към петиции № 0038/2013 по точка 25 от дневния ред на Комисията по петиции на Европейския парламент на 14.07.2016 г. и пр.пр. № 137/2015 на Окръжна прокуратура Пловдив
от:   George Naydenov (naydenoff_g@abv.bg)     дата: 10.08.2016 17:57
до: kolev_bosia@abv.bg
   
Копие: Институциите в ЕС - Парламент и ЕК - Държавните и общински институции в Република България

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПЕТИЦИЯ

от: 

Пълномощник на моята майка,, със същия адрес и същата лично, заедно и поотделно
Уважаеми госпожи и господа европейски депутати,

Приложено Ви изпращам Харта за правата на потребителите на енергия в ЕС, приета от ЕС парламент на 19.06.2008 г. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0306+0+DOC+XML+V0//BG 
Същата е създадена след дебати с държавите членки и заинтересовани страни, видно от съобщение на ЕК - Брюксел, 5.7.2007 COM(2007)386 окончателен.

Съгласно нея е задължително притежаването на индивидуални договори на потребителите и на топлинна енергия и решаването на проблемите на енергийната бедност - задължение за осигуряване на енергиен лимит при невъзможност за заплащане на същата.

Изпращам и визия за развитието на пазара на енергия ( малки потребители ) пак на Европейския парламент на съответните комисии в него.
Същото вече е изпълнено в САЩ - на лице е изоставане на развитието на ЕС по отношение и на пазарите на енергия и на технологиите за пестене и производство на енергия.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-571.801&format=PDF&language=BG&secondRef=01.

По същата линия са предоставени неопровержими доказателства пред депутати от Комисията по петиции към ЕП за "разтърстващи" енергийния пазар технологии със сключен договор в САЩ с корпорация, създадена 1888 г.
За съжаление лошата ситуация в енергийния сектор на България - липса на реална конкуренция от 2004 г. с нарушение на Регламент 1/2003/ЕО и СЕ, съчетана с ниско ефективната съдебна власт и неизпълнение на задачите в Плана за икономическо възстановяване в Европа СОМ( 2008) 800/26.11.2008 г. в България, доведе до 61% енергийно бедни по данни на Световната банка.
Длъжен съм да Ви обърна внимание, че чрез заповедното производство в България по член 410 от ГПК се нарушава грубо правата на потребителите на енергия не само в член 38 от Хартата за основните правата в ЕС, като се предоставя възможност за предимство в съдебния процес на доставчиците на топлинна енергия без индивидуален договор ( създаване на енергиен пазар на топлинна енергия по член 14, точка 2 от Директива 2012 /27/ЕП и СЕ ). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12007P/TXT:BG:HTML

При изпълнение на приетите процедури в ЕС право, въпросът с топлинните доставчици ще завърши за 3 месеца най-много по върховенството на закона извънсъдебно. 
Но значително е по-добре да бъде ограбен ( в някои градове като Сливен и Варна вече има индивидуални договори с топлофикационните дружества с потребителите ).
Съдилищата масово абдикират от прилагане служебно на правото на ЕС съгласно съединени дела С-222/05 и С-225/05 Van der Weerd на съда на ЕС, като отказват да оставят без последствия националните норми, които им противоречат, включително Решение на Конституционния съд от 2010 г.- същото нарушение на дела 26/62, 6/64/, 106/77, 11/70 и С-213/07 ( публикувани на сайта на Върховен административен съд ).
Поради нарушение на принципа на "ефективност:" на правото на ЕС, решенията по посочените дела като установена трайна практика за нарушение на член 4, параграф 3 от Договора за ЕС, водят съгласно решения дела С-119 "Lucchini" и С-2/08 "Olimpyclub" до тяхната нищожност.
След като получат подобно фиктивно решение, "кредиторите" ползват частен съдебен изпълнител, нелигитимен по Конституция ( посочено на блога на народен представител Соня Младенова, дългогодишен юрист, депутат във Великото народно събрание ) за вече "узаконената кражба". 
И за фиктивен дълг продават имот на стойност под пазарната цена на свързани лица.
Въпреки, че на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители са декларирали, че ще спазват правото на ЕС.
Който се опита да опонира за нарушения на правото от тези фиктивни изпълнители, бива набеждаван от тях и тероризиран чрез съдебната система ( в София те са официални дарители на районния съд, без да има възможност да бъдат осъдени )  - отклонените средства чрез тях са милиарди евро за десет години незаконно съществуване. 
Народното събрание им прехвърля права, които не притежава, но щом е в интерес на бързата печалба, няма значение върховенството на закона.
Върховният административен съд отказа да приложи т.дело № 4/1994 г. на Конституционния съд миналата година за директно приложение на Конституцията по отношение обявяването им за нелигитимни ( съдебна процедура).
Става въпрос за отклонени милиарди евро незаконно чрез корупция в съдебната власт на база на фиктивни цени и фиктивни задължения като енергийно бедни, унищожаване на пазари в самия ЕС.
Българските власти отказват да приподписват договорите в енергетиката по правото на ЕС със задна дата съгласно член 351, параграф 2 от ДФЕС по отношение гаранции за гарантирана печалба - норма на възвръщаемост и по този начин дават възможност на енергийните предприятия да спечелят арбитражни дела в международни съдилища за стотици милиони евро.
На лице е организирана престъпност по високите етажи на властта, която срива не само енергийната независимост на Република България, но и на ЕС, видно от публичната позиция на ЕК от 10.12.2013 г. за липса на енергийна независимост

Дори да поискаш подобно прогласяване - потвърждение за нищожност от националните съдилища, те мълчат при политически зависим висш съдебен съвет ( моя искова молба с входящ № 52856/16.11.2015 г. в Пловдивски районен съд ).
Българските власти правят всичко възможно да прилагат примитивни методи на комуникация, като не приемат документи, изпратени по електронната поща ( разрешено съгласно административно процесуалния кодекс), и ги регистрират по свое усмотрение само ако не ги уличават в нарушения, а най-често не ги регистрират и не уведомяват подателите им ).
Считам, че позицията на служители на ЕК ( дано не са от България) по време на дебатите на 14.07.2016 г. и някои депутати на ЕП е повече от неуместна и странна, като съставлява нарушение на решение по дело С-222/84 "Джонстън" на съда на ЕС ( дискриминация ) и публично обявената позиция на ЕК за медиите по следене и прилагане върховенството на закона - правото на ЕС в държавите -членки - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_bg.htm 

Ще считаме че става и въпрос и за дискриминация, като и при вертикалните системи за отопление може да се постигне реален отчет ( не само системата "Феникс" на ЕВН в Пловдив) - на централните пазари в Европа доставчиците на топлинна енергия едва ли се държат и съдят потребителите си на енергия, камо ли да изхвърлят енергийно бедни от жилищата им.

Съда на ЕС прецени реално действащ пазар и цени към 2004 г. съгласно дела С-92/11 и съединени С-359/11 и С-400/11 и по отношение на прилаганите цени и задължителни за националните съдилища ( нищожност на непозволената държавна и други непозволени и заблуждаващи практики в подкрепа на енергийните предприятия по чл. 106 от ДФЕС ).
Масивът, събрал информация за правото на ЕС и публикуван на сайта на Министерски съвет бе закрит и бе прехвърлен на сайта на Министерство на транспорта и комуникациите, под разпореждане на частна фирма, който не е заработил още.
С оглед на изнесените факти, касаещи не само отклоняването на непозволена държавна помощ от топлофикационните дружества чрез практики в нарушение на правото на ЕС, за която констатация националните съдилища са уведомени с документ на ЕК ( 2009/С 85/01) с цел прилагането от тях на член 108, параграф 3 от ДФЕС, включващ защита на потребителите, същите отказват да прилагат.
Повечето хора у нас са с убеждение, че живеем в един тоталитарен режим, с липсваща съдебна система, оставени на произвола на съдбата въпреки че сме член на ЕС и имаме изключителни възможности.  Които ЕС не желае да ползва, защото ще нарушим усещането че сме последна ръка хора в съюза. И трябва да измираме със светкавични темпове.
Вероятно изразът на президента на страната ни - господин Росен Плевналиев - " държавата е превзета " на форум за борба с корупцията преди време е точно описание на ситуацията.
Настоявам да предприемете съответните мерки  по пресичането на подобни явни корупционни практики и енергиен геноцид, част от основния геноцид в Република България към притежателите на собственост.
Включително депутатите от ЕПарламент да сезират екипа от прокурори от ЕК, проверяващ нашата българска прокуратура по спешност.
При липсата на реално действаща съдебна власт не мога да събера вземанията си и освен да прехвърлям своите задължения към моите длъжници, друго не мога да направя.
Моля да ме уведомите за движението на петицията и останалите по електронен път.
С уважение:

Брюксел, 5.7.2007 COM(2007)386 окончателен

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Към Европейска харта за правата на потребителите на енергия

BG BG
3. Контекст

В Съобщението за енергийна политика се посочва, че „Енергията е от основно значение за всеки европеец. Съществуващото европейско законодателство вече изисква спазване на задълженията за обществена услуга. Но е необходимо Европейският съюз да предприеме по-нататъшни стъпки за справяне с недостига на енергия“. Комисията се ангажира да разработи харта на потребителите на енергия, в която ще се съдържат четири основни цели:

а. Енергията е от основно значение за всеки европеец.

Достатъчен брой конкуренти на пазара, широко предлагане, конкурентни цени и активни и информирани потребители могат да създадат истински вътрешен пазар за електроенергия и природен газ. Въпреки това, вътрешният енергиен пазар се развива постепенно, и всички условия за пълно отваряне на пазарите за природен газ и електроенергия на Европейски съюз се прилагат едва от 1 юли 2007 г.[7] Подобрената защита и укрепването на интересите на потребителите, наравно с интересите на предприятията, е предпоставка за добро функциониране на вътрешния пазар и се очаква да доведе до повишаване на енергийната ефективност. Също така това ще осигури тласък на конкуренцията, нововъведенията и икономическото развитие.

б. Съществуващото европейско законодателство изисква спазване на задълженията за обществена услуга.

Европейски съюз прие да допринесе за растежа и конкурентоспособността, спазвайки принципа за устойчиво развитие. Опазването на околната среда, защитата на потребителите и на социално уязвимите представляват неделима част от политиката на Европейски съюз за изграждането на единен пазар. Много преди да започне общият европейски дебат относно услугите от общ интерес, разпоредбите за обществените услуги вече бяха задължително условие за енергийното законодателство.[8] Задълженията за обществени услуги са необходимо допълнение към конкуренцията. Ако пазарните сили не отговарят на общия икономически интерес на обществото, правителствата имат правото, А ПОНЯКОГА И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, да се намесят. Затова на държавите-членки се предоставя правото да наложат задълженията за обществени услуги на предприятията, когато е необходимо. Държавите са свободни да определят подробностите, доколкото тези задължения имат за цел да отговорят на общите европейски цели[9] и да отговаря на принципите изложени, в директивите[10].

Хармонизирането на националните приоритети с общите цели на Европейската политика е огромно предизвикателство. По време на прехода към ефективна конкуренция, неравновесието на силите между потребителите и сектора и липсата на информация имат тенденцията да отслабват позицията на индивидуалните потребители. Социалните условия и условията на околната среда в Европейски съюз са засегнати от външни фактори, като международната конкуренция, и от вътрешни фактори, основани на различията в икономиките на държавите-членки. Конкретните задължения за универсални и обществени услуги за потребителите на енергия трябва да останат в основата на процеса на отваряне на пазарите.

в. Необходимо е ЕС да предприеме по-нататъшни стъпки за справяне с недостига на енергия.

Независимо от факта, че мнозинството европейски граждани са удовлетворени от снабдяването с електроенергия[11], недостигът на гориво се счита за нарастващ риск. Високите цени за първични източници на енергия и направените редица национални и европейски избори за енергийната политика или свързани с околната среда могат да доведат до инфлация на цените на енергията[12]. Ситуацията, в която се намират индивидуалните потребители в уязвимо финансово положение може допълнително да се усложни поради неразбираемите условия на фактуриране или неоправдани условия на измерване на консумираната енергия.

Въпреки че изглежда необходимо да се насърчават потребителите в опитите им да намерят най-добрите предложения, общото увеличение на цените на енергия може да утежни бюджета на индивидуалните потребители. Нередовното измерване на консумираната енергия и фактуриране могат да увеличат икономическото влияние на повишаващите се цени на енергия и на засилващия се недостиг на гориво. Директивите за електроенергия и природен газ определят мерки за защита на уязвимите потребители и изискват, по-специално, подходящи мерки срещу преустановяване на снабдяването.

Комисията е на мнение, че държавите-членки не се интересуват достатъчно от проблема с уязвимите клиенти. Всъщност едва половината от държавите-членки са се опитали да определят тази категория потребители и само пет държави разполагат с една или друга форма на стандартна социална тарифа. Когато държавите-членки нарушават съществуващите задължения, Комисията ще продължи да прилага процедури за нарушение.

Комисията смята, че бъдещата харта трябва да предоставя насоки за най-добрия/те начин/и за ефективен отговор на нуждите на уязвимите потребители.

г. Ключови цели:

Европейската харта за правата на потребителите на енергия трябва да се съсредоточи върху четири точки, отразени в Съобщението за енергийна политика на Комисията[13]

– съдействие при изготвяне на схеми за подпомагане на най-уязвимите граждани на ЕС да се справят с повишаването на цените на енергия,

– подобряване на минималното ниво на информация, която се предоставя на гражданите, за да им се помогне да изберат между доставчиците и вариантите за доставка,

– намаляване на административните формалности, когато потребителите сменят доставчик, и

– защита на потребителите от нелоялни продажбени практики.

Прилагането на правата на потребителите, информацията относно мерките за енергийна ефективност и модели на поведение, представителството на потребителите, достъпът до подходящи нива на енергия и достъпните цени са другите важни елементи от подобряването на правата на потребителите.

д. Отправни точки за възможни нови елементи

Ефективната защита на потребителите е основен аспект, който гарантира, че потребителите ще бъдат активни участници на енергийния пазар и успешната либерализация на пазара ще им предостави реален избор. Действащото европейско законодателство за енергийния пазар[14] , което е транспонирано в националното законодателство на държавите-членки, обхваща общия интерес и интересите на потребителите и предвижда по-специално:

– всеобщото право на снабдяване с електроенергия[15]

Същото законодателство задължава държавите-членки да гарантират, че съществуват подходящи мерки за защита на уязвимите потребители. От държавите-членки е поискано да осигурят високи нива на защита на потребителя, особено по отношение на прозрачността относно договорните условия, общата информация и механизмите за решаване на спорове и да гарантират, че потребителят има възможност да премине към нов доставчик безплатно и безпрепятствено.[16]

Общото законодателство за защита на потребителите също допринася за защитата на потребителите на енергия и защитава европейските потребители от нелоялни продажбени практики.

Усилията за подобряване на положението на индивидуалните европейски потребители на електроенергия и природен газ, които държавите-членки могат приложат и по отношение на малките предприятия, трябва да се основават на разпоредбите, съдържащи се в законодателството на Общността и националните законодателства.

Европейските потребители на услуги,свързани с електроенергия и природен газ, трябва да имат право на прозрачни, сравними и изпълними структури на договорите. Те трябва да получават прозрачни предложения. Те трябва да могат да преминат към нов доставчик безплатно и да имат достъп до информация за наличните мерки за енергийна ефективност. Трябва да им бъде предоставен достъп до добре функциониращите механизми за решаване на спорове.

Трябва да се обърне специално внимание на начина, по който се прилагат мерките за гарантиране защитата на най-уязвимите европейски потребители, които не могат да се защитават сами.

Ефективното прилагане на правата на потребителите на енергия също включва предоставянето на средства и информация, които ще позволят на потребителите да направят разумен избор за снабдяване с енергия и енергийна ефективност.

Асоциациите на потребителите са поканени за сътрудничество.
http://webcache.googleusercontent.com/search…

От сайта на НСъбрание: з. социални мерки

а) Законодателството на общността изисква:

Държавите-членки трябва … по-специално да осигурят, адекватни гаранции за защита на уязвими потребители, включително мерки, с които им се помага да избегнат изключване.[40]

б) Възможни елементи от прилагането на законодателството на Общността

1. Европейските потребители на енергия със специални нужди, в резултат на увреждания или нестабилно финансово състояние, могат да се ползват от основни енергийни услуги за поддържане на тяхното физическо и умствено здраве и благосъстояние, на разумни цени или, когато е необходимо, безплатно.

2. Държавите-членки трябва да приемат и публикуват определение на уязвим потребител, което да се прилага от всички доставчици на електроенергия и природен газ, за да може снабдяването с природен газ да отговори на основните нужди на домакинствата, без да се налага подаването на молба от уязвимия потребител.

3. Държавите-членки трябва да гарантират, че правата, свързани със статуса на уязвимия потребител, се прилагат без налагането на допълнителна такса за съответните потребители. В тази връзка трябва да се обърне специално внимание на случаите с прекъсване на снабдяването с енергия.

4. Съществуващите мерки в полза на уязвимите потребители трябва да бъдат добре формулирани и периодично преоценявани. Мерките трябва да бъдат добре балансирани, за да не се осуети отварянето на пазара, да не се създаде дискриминация между европейските доставчици на енергия, да не се засили нарушаването на конкуренцията, ограничи препродаването или създаде дискриминационно отношение към други потребители..

в) Възможни допълнителни елементи, за които са отговорни държавите-членки

5. Държавите-членки трябва да се намесят на пазара, за да се постигнат социални цени и условия за добре определените категории на потребители на природен газ и електроенергия в отдалечени райони или със специални нужди, или поне да се гарантира, че тези категории потребители ще имат редовен достъп до най-евтините предложения на енергийния пазар.

И. нелоялни търговски практики

а) Законодателството на общността изисква:

Европейските потребители на енергия трябва да бъдат защитени срещу несправедливи или подвеждащи методи на продажба.[41]

Нелоялните търговски практики са забранени от Директивата за нелоялни търговски практики.[42]

– Европейските граждани трябва да са ефективно защитени от натиск, предизвикан от заблуждаващи и нелоялни практики[43] например преминаването към друг доставчик.

– Всички обременителни или прекомерни недоговорни пречки, създадени от търговеца, когато потребителят желае да упражни правата си по договора, включително правото да прекрати договора или да премине към друг доставчик, се определят като нелоялна търговска практика.[44]

в) Възможни допълнителни елементи, за които са отговорни държавите-членки

1. Органите, защитаващи правата на потребителите и националните енергийни регулаторни органи, си сътрудничат, за да постигнат възможно най-добри резултати.
http://webcache.googleusercontent.com/search…

 Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4424783
Постинги: 1904
Коментари: 943
Гласове: 1927
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930