Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.09.2020 11:23 - Проблемите за Пречиствателна станция в СЛИВЕН е Кой ще вземе парите?
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 1010 Коментари: 0 Гласове:
1


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Скъ­пос­т­ру­ващ му­зей” Пречиствателна станция е скъп за апетитите на МНОГОТО милиони, -за което се бори Сливенското ВиК заедно с Севдалин Рашев и кмета Радев!

СИГНАЛ за ПРОЕКТ на Европейско финансиране до ОЛАФ! 

ВОДАТА Е ПРАВО, А НЕ СТОКА ЗА НАРОДА !!! 
Тази пречиствателна ще бъде пусната, само тогава когато прокуратурата разкрие кражбите на парите, който са усвоени от построяването и.

 

             ДО  г-н РУМЕН РАДЕВ

                          ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ           

КОПИЕ  : ДО  г-н БОЙКО БОРИСОВ

                          МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                          НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                   ДО  г-жа ПЕТЯ АВРАМОВА

                          МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

                          И БЛАГОУСТРОЙСТВО

                  ДО  г-н ИВАН ГЕШЕВ

                          ГЛАВЕН ПРОКУРОР

                          НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

                   ДО г-жа ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

                         Председател

                         На Комисията по околната среда и водите

 

                  ДО г-жа АННА АЛЕКСАНДРОВА

                         Председател

                         На Комисията по правни въпроси

 

                   СИГНАЛ

 

                   ОТНОСНО:  Проблемите във водния сектор в Община Сливе

                  от

                  Живко Желев Бъчваров

                  и

                  Радка Димитрова Сиренкова

                  

                   УВАЖАЕМИ г-н ПРЕЗИДЕНТ,

                   УВАЖАЕМИ г-н  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                   УВАЖАЕМА г-жо АВРАМОВА,

                   УВАЖАЕМИ г-н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

                   УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

     Обръщаме се към Вас във връзка с проблемите във водния сектор в Община Сливен, с които се занимаваме с години. Не веднъж сме подавали сигнали до институциите на Република България – Главна прокуратура, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на околната среда и водите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Омбудсман, Община Сливен, Областна администрация – Сливен и други във връзка с всички нередности, свързани с водния сектор в Община Сливен, извършвани над 30 години.

       Обръщайки се към Вас, се надяваме сериозно да подходите към разрешаването им, защото проблемите с водата, опазването на водните ресурси и разумното управление на кризите в този сектор са изключително важни. Водата в реките и язовирите е на всички, тя е богатство и обществена собственост. Частните интереси във водния сектор не могат да бъдат над обществените, но за съжаление държавата не осъществява ефективен контрол върху изразходването на водните ресурси в Република България.

       Проблемите, които поставяме на Вашето внимание и настояваме да бъдат разрешени са следните :

1.      Язовир „Асеновец“  в Община Сливен е построен преди повече от 30 години в долината на р. Асеновска. Пуснат е в действие, без да има разрешително да упражнява дейност, т. е. язовирът е незаконен и до настоящия момент неговата дейност е незаконна. Искали сме Разрешителното за пускане в действие на язовира от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД, но такова не ни е предоставено, поради липсата му.

2.      При използването на водата на язовир „Асеновец“ за питейни нужди задължително трябва да има пусната в действие и пречиствателна станция за питейни води. Такава няма, което означава, че язовирът изобщо не трябва да се използва за питейни нужди.

3.      Към настоящия момент за питейни нужди в Община Сливен се използва вода, както следва : 1/3-та от яз. „Асеновец“ и 2/3-ти от помпените станции по терасата на р. Тунджа и от сондажи. По устни данни за питейни нужди от язовира се е подавало и по-голямо  количество вода, което и достигало до 50 процента от водата в него. В настоящия момент питейна вода към гр. Сливен и към селата в общината се подава от помпените станции по терасата на р. Тунджа. Не се използва вода от сондажи - помпите не работят.

4.      След 1994-та год. в гр. Сливен започва строителството на Пречиствателна станция за питейни нужди. Нееднократно за строителството и оборудването на тази пречиствателна станция са отпускани милиони – над 30 милиона лева, но те не са използвани целево за строителството и оборудването й, а мистериозно са изчезвали в джобовете и сметките на управляващи – министри, депутати, кметове, строителни фирми. През 2013 –та год. МРРБ размрази проекта на пречиствателната станция в Сливен и го включи в инвестиционната програма на министерството. През 2019-та год. отново обществеността на гр. Сливен бе уведомена, че над 112 млн. лева – по ОП „Околна среда“ ще бъдат инвестирани за подобряването на ВиК инфраструктурата на общини Сливен и Нова Загора, като МРРБ има готовност до 2020 год. да актуализира проекта за новата пречиствателна станция за питейни води и да възложи довършването й. До настоящия момент в гр. Сливен – вече почти 30 години имаме изграден един паметник на пречиствателна станция – построена и не пусната в действие – и можем да кандидатстваме и да  се класираме за рекордите на Гинес.

5.      През 2008-ма год. в гр. Сливен по проект на ИСПА – „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен“ – започна: 1. разширението и модернизацията на канализационната мрежа в гр. Сливен, 2. реконструкция и модернизация на съществуваща градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на гр. Сливен. Този проект – изключително корупционен - доведе Сливен да изглежда като град след извършени бомбардировки. Градът бе разкопан през 2008-ма година и оставен в положение на разруха до 2012-та година по вина на управляващите Община Сливен в лицето на ПП „ГЕРБ“ и техния кмет – г-н Йордан Лечков. След 2012-та год. историческият воден цикъл на гр. Сливен бе приключен по ОП „Околна среда“ – програмен период 2007-2013-та, като бе включено и разширение и модернизация на водопроводната мрежа в гр. Сливен. В резултат на това разширение и модернизация, по отчет на КЕВР за 2018-та год. процентът на общите загуби на ВиК в гр. Сливен по водоснабдителната система  е 83.28.

6.      Във връзка с подадено заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ до АДФИ  - вх. № ЗИ – 01 – 67/ 20.11.2019 год. –  поискано е да бъде предоставен достъп до доклад № ДИЗСЛ-3/18.06.2018 год. и заключението към него, отразяващи резултатите от извършена финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД. С писмо изх. № ЗИ – 01 – 67/ 30.12.2019 год. АДФИ отказва да предостави достъп до доклад № ДИЗСЛ-3/18.06.2018 год. и заключението към него, отразяващ резултатите за извършената финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД. В мотивите си за отказ  посочва, че редът за предоставяне на такава информация е регламентиран в чл. 198 от Наказателнопроцесуалния кодекс. Окръжна прокуратура Сливен със становище до АДФИ,  уведомява АДФИ, че не следва да  предостави по реда на ЗДОИ доклад № ДИЗСЛ-3/18.06.2018 год., отразяващ резултатите за извършената финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД.

     7. Във връзка с подадено заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ до МРРБ, до Областния управител на област Сливен, до РЗИ – Сливен и до Управителя на ВиК – Сливен от 09.12.2019 год., в което се иска информация за подаваната вода от яз.„Асеновец“, Ви уведомяваме, че са ни предоставени протоколи от РЗИ – Сливен, но те не се отнасят за подаваната вода от яз. „Асеновец“. Настояваме да ни бъдат предоставени протоколите с изисканата информация за подаваната вода от яз.„Асеновец“, а не за резултатите на водата, която тече в чешмите на гражданите в гр. Сливен, която е подавана от помпените станции на р. Тунджа.

 

      Във връзка с гореизложеното, настояваме:

 

  1. Да ни бъде предоставено разрешителното за пускане в експлоатация и ползване на яз. „Асеновец“ в Община Сливен. Да се установи защо в настоящия момент яз. „Асеновец“ е пълен около 1/3-та. Има ли построени незаконно Водноелектрически централи на яз. „Асеновец“ и кой е разрешил строителството им. Източва ли се водата на язовира с такива централи?
  2. Да се извърши пълно разследване, свързано със строителството на Пречиствателната станция за питейни води в гр. Сливен от започването на строителството й до настоящия момент и се установи по какъв начин са изразходвани над 30 милиона лева за строителството и оборудването й. Къде са парите? Защо до настоящия момент Пречиствателната станция не е пусната в действие?
  3. Да се разследва проекта за водния цикъл по ИСПА и по ОП „Околна среда“. Да се установи защо след изпълнението им, процентът на общите загуби на ВиК в гр. Сливен по водоснабдителната система  е 83.28.
  4. Да ни бъде предоставен достъп до доклад № ДИЗСЛ-3/18.06.2018 год. на АДФИ и заключението към него, отразяващи резултатите от извършена финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД. Настояваме виновните длъжностни лица, които се прикриват от Окръжна прокуратура Сливен във връзка с доклада на АДФИ, да бъдат подведени под наказателна отговорност.
  5. До кога инж. Петър Димитров Митев ще заема пост в Асоциацията на ВиК дружествата, без да притежава необходимата компетентност за това и заема поста в Асоциацията без проведен конкурс. Същият в периода от 2010-та до 2013-та година е бил управител на ВиК – Сливен и като такъв е довел дружеството да загуби от над три милиона лева.?
  6. Настояваме да бъде освободен от поста Управител на ВиК – Сливен инж. Севдалин Рашев. Причината за искането ни са нередностите, които се извършват във ВиК – Сливен. Констатациите за тези нередности са посочени в доклад № ДИЗСЛ-3/18.06.2018 год. на АДФИ и заключението към него, отразяващи резултатите от извършена финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД и се прикриват от Окръжна прокуратура Сливен.

 

image

Напомня се, че въпросът е отнесен и до Европейската комисия и Европейския парламент, а така придобива международни измерения, и заплашва репутацията на страната и усилията на администрацията да гарантира доброто финансово управление на европейските фондове.

До момента не са се произнесли компетентни органи, но Министерството на околната среда водите в качеството си на Договарящ орган предприема превантивни действия за защита интересите на българските и европейски данъкоплатци.

 

 

Сега е момента да се направят проверки от съответните институции на това какви запрати получават работниците а на какви ги водят.

 

Преди дни споделям статия с поредната порция публично изказани истини за умишленото съсипване на Водоснабдяване и Канализация-Сливен. Изразявам нормалната гражданска надежда, че някой ще потърси отговорност от прокуратурата. Затрупва ме лавина коментари, от които лъха примирение. Сред хората, подписали песимизма си има овластени, амбициозни и според моите скромни представи решителни личности. Но всички въздишат невярващо. Не питам защо. Наслушал съм се на клишета. „Тук няма държава“, „Корумпираните началниците винаги се оправят“, „Българският съд слугува на крадците“, Гарван гарвану око не вади“.  Мама му стара кой е държавата? Кой позволява да го деребействат корумпирани началници? А пробвали ли сте да притиснете по граждански продажния съд? А ние не можем ли да извадим на гарваните очите вместо вечно да чакаме те са ми да го сторят? Примирение и глупост са ботушите, с които ни тъпче корумпираната прослойка от всякакви негодници – политици, депутати, началници, журналисти, съдии… Всички впрегнати за да легитимират ограбването като угодна на закона дейност. Докато ние смирено клатим глава и се оправдаваме, че няма какво да направим. Докато позволяваме пред очите ни да блудстват с обществената справедливост ще бъдем бедни. Потъпканата справедливост означава користно разпределение на обществените блага. Малко за примирените и изобилие грабителите. Нашето безсилие е тяхното алиби. А примирението си е чиста проба съучастие в оскверняването на справедливостта.

 

Хубаво е гражданите да знаят за какво плащат и как се харчат парите им от управлението на Рашев във Водоснабдяване и Канализация-Сливен. Разбира се не всеки граждани има време и знания как да получи информация. Затова хората си избират общински съветници /хрантутници/, които да ги представляват в дискусиите и решенията по общинските дела във ВиК. Пак по тази причини избраните представители (общински съветници) трябва да полагат максимално усилия за осведомяването на гражданите и защита на техните интереси. А прозрачността е най-добрата технология за осигуряване на информация и отстояване на гражданския интерес.

 

image
Добавяне на надпис

 

image  Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4411600
Постинги: 1904
Коментари: 943
Гласове: 1927
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Април, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930