Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.05 18:14 - Недосегаем Държавният съдебен изпълнител Иван Киряков с наложено дисциплинарно наказание
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 618 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 07.05 13:09

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 Недосегаем  Държавният съдебен изпълнител Иван Киряков  с наложено дисциплинарно наказание

Държавен съдебен изпълнител е уволнен дисциплинарно в Сливен. Заповедта  за уволнение на Иван Киряков е на Правосъдния министър.

Ще доведе ли съдебната реформа до реални промени?

 Пиша във връзка с дело номер 112 по описа за 2024 година докладвано от съдията Слав Бакалов. Жалбоподателят е скандално известният ДСИ Иван Александров Киряков.

Около името на Киряков от години пълзят слухове за скандално погазване на закона, тормоз над фирми и граждани и т.н. Срещу него, особено в последно време са постъпили редица жалби в правосъдното министерство и другаде. Министерството проверявало и местна съдийка, за която се мълви, че е слагала чадър над действията на Киряков. За него е писано много и може да се пише още много, но аз съм сигурен, че съдия Бакалов е наясно, защото е добър приятел с Иван Киряков.  Като гражданин с будна съвест и потърпевш от действията на Иван Киряков, аз контактувам с много други потърпевши граждани потресени от предстоящото прикриване на Иван Киряков. В тази връзка сме уведомили институции, но тъй като и съдът е институция която очевидно се опитва да  изсмуче оправдания за Иван Киряков сме уведомили и медиите за предстоящия скандал в административен съд Сливен. Скандално известен с цялостната си дейност в продължение на години като ДСИ. Имайки предвид, че има проблеми с психическото му състояние на Иван Киряков. Известен е с многобройните си нарушения по много дела като в момента е дисциплинарните му наказание са по дело административно дело  363/2023 г.  така и настоящото производство по административно дело № 112/2024 г. по описа на Административен съд Сливен. На 29.04.2024 г. в 15 часа присъствах на окрито заседание в Административен Съд Сливен на дело № 112/2024 г. с докладчик  съдия Слав Бакалов, силно притеснително и демонстративно беше за мен желанието на съдия Бакалов да оправдае дисциплинарно уволненият скандален и опасно въоръжен ДСИ Иван Киряков.
image

         Още по притеснителни са доказателствата, че Върховният административен съд се е произнесъл с решение, че това са извършени от Киряков нарушения окончателно!

РЕШЕНИЕ

№ 5365

София, 30.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди двадесет и четвърта година в състав:

   

по административно дело № 633/2024 г.

 

Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 328л и чл. 328и от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Образувано е по касационна жалба на Иван Киряков от гр.Сливен, държавен съдебен изпълнител (ДСИ) при Сливенски районен съд, срещу решение № 402 от 19.12.2023 г., постановено по административно дело № 363/2023г. по описа на Административен съд – Сливен, с което съдът е отхвърлил жалбата на държавен съдебен изпълнител при Сливенски районен съд, срещу Заповед № СД-02-1/05.10.2023 г. на Министъра на правосъдието, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "забележка" по чл. 328б, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и го осъдил да заплати на Министерството на правосъдието 100 лв. разноски за юрисконсултско възнаграждение.

По съображения за неправилност на оспореното решение, относими към касационните отменителни основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 3 от АПК - нарушение на материалния закон и необоснованост, касаторът моли то да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да бъде уважена жалбата му срещу посочената министерска заповед, като същата се отмени.

Ответникът по касация – Министърът на правосъдието, действащ чрез процесуалния представител главен юрисконсулти Савов и Домузчиева, я оспорва като неоснователна и изразява становище, че постановеното решение е валидно, допустимо и правилно, като моли жалбата да бъде отхвърлена, а решението – потвърдено. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на разноските на другата страна (по смисъла на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/).

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното с нея решение.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, счита касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

За да отхвърли жалбата, Административен съд – Сливен е приел, че атакуваната пред него заповед е законосъобразна, като издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма при спазване на административнопроизводствените правила и приложимия материален закон и в съответствие с целта на закона.

Решението е правилно и законосъобразно постановено.

Първоинстанционният съд е установил фактическата обстановка по делото, която не е спорна и между страните, и касационната инстанция я възприема така, както е изложена в мотивите на Административен съд Сливен. Съществено е да се отбележи обаче, че по заповед на Министъра на правосъдието е извършена проверка на дейността на ДСИ Иван Киряков, при която са констатирани нарушения по изпълнително дело № 446/2020г. Проверката е установила, че изпълнителното производство по изпълнително дело № 446/2020г. по описа на СИС при РС- Сливен е образувано по молба от взискател - Агенция Митници, ТД „Южна морска“, въз основа на приложен към молбата оригинал на изпълнителен лист, като е поискано да се извърши цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, а като принудителен способ е посочен запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение. С разпореждане от 17.09.2020г., ДСИ Ивян Киряков е предприел принудителни действия срещу длъжника, които не са му поискани от взискателя, чрез наложени запори на банкови сметки на длъжника в „Юробанк България" АД, в „Райфайзенбанк България" ЕАД и в „Обединена Българска Банка" АД, чрез изпращане на запорно съобщение. Нарушението е квалифицирано от проверяващия като нарушение на чл. 426, ал. 2 от ГПК. Отделно от това на 10.11.2022 г. с постановление на ДСИ прекратил изпълнителното дело № 446/2020 г. по описа на СИС при Районен съд - Сливен, но е продължил да извършва действия по него, с което нарушил разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, а отделно предприел действия срещу лица, които не са наследници на длъжника, прието като нарушение на разпоредбата на чл. 429, ал. 2 от ГПК. Въпреки издаденото постановление от 10.11.2022 г. за прекратяване на изпълнителното дело, с Разпореждане от 01.12.2022 г. ДСИ Иван Киряков, на основание чл. 432, ал. 1, т. 3 ГПК, Киряков спрял изпълнителното производство по изпълнително дело № 446/2020г. ДСИ възобновил производството по изпълнителното дело и конституирал като длъжници наследниците на длъжника, без да изиска по служебен път удостоверение за наследници. Не прекратил производството против един от наследниците, за който са представени доказателства за отказ от наследство, квалифицирано от проверяващия като нарушение на разпоредбата на чл. 429, ал. 2 от ГПК.

Въз основа на констатациите от проверката Министърът на правосъдието е издал процесната заповед № СД-02-1 от 05.10.2023 г., за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ по чл.328б, ал.1,т.1 от ЗСВ, в която е приел за извършени от ДСИ Иван Киряков виновно неизпълнение на служебни задължения, съставляващи дисциплинарни нарушения - по смисъла на чл. 328а, ал. 1 във вр. с чл. 328а, ал. 2, т. 5 от Закона за съдебната власт, като съобразил степента на обществената значимост на извършените от него действия, които имат за резултат извършване на действия в нарушение на закона - /чл. 426, ал. 2, чл. 433, ал.1, т. 8, чл. 429, ал. 2 ГПК и в несъответствие с целта на закона. Взето е предвид обстоятелството, че на ДСИ не са били влезли в сила наложени други дисциплинарни наказания. В заповедта са квалифицирани следните нарушения по движението на изпълнително дело № 446/2020 г. по описа СИС при СлРС:

1. нарушение на разпоредбата на чл. 426, ал. 2 от ГПК вр. чл. 442 от ГПК, като ДСИ е предприел принудителни действия срещу длъжника, които не са му възложени от взискателя - наложил е, без да е поискано от взискателя, запори на банкови сметки на длъжника.

2. Нарушение на разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК, след като ДСИ продължил да извършва действия по прекратено от него с постановление от 10.11.2022г. изпълнително дело № 446/2020г.;

3. Предприел действия по изпълнително дело № 446/2020 г. по описа на СИС при Районен съд – Сливен срещу лица , които не са наследници, в нарушение на разпоредбата на чл. 429, ал. 2 от ГПК;

4. Не е прекратил изпълнително дело един от наследниците, който не е длъжник по изпълнителен лист, поради отказ от наследства, за което е представено доказателство.

Въз основа на горното административнонаказващият орган е приел, че с действията си ДСИ Иван Киряков е осъществил състава на дисциплинарното нарушение по чл.328а, ал.2,т.5 от ЗСВ – неизпълнение служебни задължения, поради което му е наложил най-лекото дисциплинарно наказание по чл. 328б от ЗСВ – това по ал. 1, т. 1 – "забележка".

Настоящият съдебен състав намира за законосъобразно решението на административния съд за потвърждаване на дисциплинарното наказание на ДСИ. Установено е безспорно по делото, че нарушенията от Киряков са виновно извършени. Държавният съдебен изпълнител е следвало да спазва законовите разпоредби регламентиращи изпълнителното производство и да се съобрази с посочения начин на изпълнение то взискателя. В хода на изпълнителното производство са допуснати съществени процесуални нарушения на служебните задължения, което поведение на ДСИ е укоримо и несъвместимо с професионалните стандарти на работата на ДСИ, като представлява дисциплинарно нарушение по чл.328а, ал.2 ,т.5 от ЗСВ и обуславя налагането на дисциплинарно наказание по чл. 328б от ЗСВ. Неоснователни са твърденията на касатора за допуснати процесуални нарушения в административното производство. Противно на твърдяното от касатора, извършено е връчване на заповед за образуване на дисциплинарното производство, както и докладна записка на главния инспектора на МП, Киряков е уведомен и за направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание. Министърът на правосъдието е съобразил критериите по чл. 328в от ЗСВ при определяне на наказанието.

Предвид горното и с оглед на това, че няма спор относно компетентността на административния акт, формата на акта, процедурата по издаването му и неговото съответствие с целта на закона, следва да се приеме за обоснована и в съответствие с приложимия материален закон, правният извод на административния съд за законосъобразност на заповедта, с която е наложено процесното дисциплинарно наказание.

Изложеното обуславя извода, че като не е уважил подадената до него жалба, първоинстанционният административен съд е постановил правилно съдебно решение, което при установената по-горе липса на касационни основания за неговата отмяна, следва да бъде оставено в сила.

При този изход на спора е налице основание да бъде уважена претенцията на ответника за присъждане на разноски. В производството пред ВАС страната е представлявана от двама юрисконсулти и искането за присъждане на възнаграждение е направено своевременно. Възнаграждението е дължимо съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, приложим на основание чл. 144 от АПК. Размерът на възнаграждението следва да бъде определен съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК до максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ (ЗПП). В чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, приета по делегацията от чл. 37, ал. 1 от ЗПП, е предвидено, че за процесуално представителство по административни дела за една инстанция се определя възнаграждение в размер от 100 до 240 лева. Предвид тази регламентация и с оглед фактическата и правна сложност на делото и осъществената правна защита от юрисконсулти, съдът определя дължимото юрисконсултско възнаграждение само да един от тях пред касационната инстанция в размер на 240 лева, платимо от касатора.

Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 2, изречение първо, предложение първо от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402 от 19.12.2023 г., постановено по административно дело № 363/2023г. по описа на Административен съд – Сливен.

ОСЪЖДА Ивян Киряков, с [ЕГН], да заплати на Министерството на правосъдието юрисконсултско възнаграждение в размер на 240 (двеста и четиридесет) лева за производството пред касационната инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Крадецът казва дръжте крадеца. Не може да газиш закона и да очакваш хората да си мълчат. Ще има сигнали. Това не е комунизъм, всеки има право на свобода да каже, каквото не е редно. А всички сме равни пред закона.

 

 
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4557306
Постинги: 1918
Коментари: 951
Гласове: 1941
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031