Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.01.2017 20:39 - Какво Гражданското общество на Сливен не знае за „ВиК“, иска да знае!
Автор: jivko1128 Категория: Регионални   
Прочетен: 1525 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 image

              клик върху снимката!!!
Единственият обективен начин за точното установяване на количествена характеристика е измерването с подходящо техническо средство. Липсата на водомерни устройства, както в някои квартали, така и при отделни абонати е обективна пречка за изпълнение на нормативната разпоредба. Съвременното българско законодателство е „намерило изход” от ситуацията. Разпоредбата не регламентира критериите, чрез които са възприетите точно тези конкретни количества.
Голяма част от измервателните устройства на подаваната питейна вода са остарели технически и изправността им не е гарантирана съобразно нормативните изисквания. Не се извършва периодичен метеорологичен контрол за изправността на измервателните устройства, съгласно Закона за измерванията, което води до неточност при отчитане на подаденото количество питейна вода, а следователно и до неточност при формиране на крайната цена за абонатите, на територията на област Сливен. Установено е, че на група потребители не се отчитат изразходваните количества вода. Употребената, но неотчетна вода е отчетена като загуба на дружеството. При липсата на национален специализиран контролен орган е невъзможно осъществяването на прозрачен и ефективен контрол в дейността на водните оператори. Резултатът винаги ще бъде на границата на научния абсурд. Посочените противоречия са свързани с „реално ползваните от абонатите водни количества” – „загуби на ВиК-операторите”; „рентабилно използване на природните води” – „величина на загубите на ВиК-оператора”; „качество на услугата” – „цена на услугата” ; „бизнес план на търговското дружество” – „кредитиране от потребителите”; „гравитачно водоснабдяване” – „смесено водоснабдяване”; „потребители с монтирани водомери” . Като „потребители без монтирани водомери” не трябва да има, както и „социалната поносимост на цената на ВиК услугите”, които са част от проблемите при реализирането на ефективна национална политика в използването на природните води. Води до обезсмисляне на всички стимули на потребителите за икономично и разумно ползване на питейно-битовата вода и не насърчава въвеждането на съвременни технически методи и постижения при предоставянето на ВиК-услугите. Необходими са измервателни уреди за входящите води ВиК,  като монтираните на водоизточниците измервателни уреди.  Измервателни уреди на вход населени места . .... пречиствани на питейни води и канални води, експлоатация на водоснабдителни. Програма за намаляване загубите на вода, която включва: Въвеждане измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби на вода, съгласно методиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, график за извършване на последващи проверки на водомерите на потребителите съгласно Закона за измерванията; мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, за закупуване на, който да измерва какво количество дебитомер, който да мери водата. Наличие на питейната вода, в селищната анализ на качеството на питейната вода, анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води, анализ на специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора, обобщение на активите, собствеността, неописани активи, стратегия за събиране на данни, системи, капацитет и експлоатационни параметри /състояние на активите.   ИСКАМ пречистването, съхранението, преноса, разпределението и измерването на водата до  вътрешната  водоснабдителна мрежа на потребителите да се знае. Ето затова ИСКАМ от „ВиК“, кмета и Областната управа да предоставят, по Закона за Достъп на обществена информация приложените заявления, и тогава ще се ЗАПОЧНЕ подписката от потребителите за да си знаят правата, каква вода консумират за да плащат.
image image
  image   Като организатор на подписката против увеличение цената на водата в гр. Сливен и областта съм длъжен да заведа дело против ограбниците на нашия град и ВиК. Исканията ни са зададени в Заявление за достъп до обществена информация, но ми беше отправен мълчалив отказ. Длъжен съм по съдебен път да изисквам да ми дадат отговор на Заявлението. Заведено е административно дело №314/2016 г., но за да се достигне до истинността е необходимо да се наеме адвокат, който не трябва да е от гр. Сливен. За да се плати нужният хонорар трябва да имам финансови средства. Ако желаете да ме подкрепите в борбата в коментарите можете да изкажете вашето мнение и подкрепа. Благодаря Ви за разбирането! 
Единственият обективен начин за точното установяване на количествена характеристика е измерването с подходящо техническо средство. Липсата на водомерни устройства, както в някои квартали, така и при отделни абонати е обективна пречка за изпълнение на нормативната разпоредба. Съвременното българско законодателство е „намерило изход” от ситуацията. Разпоредбата не регламентира критериите, чрез които са възприетите точно тези конкретни количества. Голяма част от измервателните устройства на подаваната питейна вода са остарели технически и изправността им не е гарантирана съобразно нормативните изисквания. Не се извършва периодичен метрологичен контрол за изправността на измервателните устройства, съгласно Закона за измерванията, което води до неточност при отчитане на подаденото количество питейна вода, а следователно и до неточност при формиране на крайната цена за абонатите, на територията на област Сливен. Установено е, че на група потребители не се отчитат изразходваните количества вода. Потребената, но неотчетена вода е отчетена като загуба на дружеството. При липсата на национален специализиран контролен орган е невъзможно осъществяването на прозрачен и ефективен контрол в дейността на водните оператори. Резултатът винаги ще бъде на границата на научния абсурд. Посочените противоречия са свързани с „реално ползваните от абонатите водни количества” – „загуби на ВиК-операторите”; „рентабилно използване на природните води” – „величина на загубите на ВиК-оператора”; „качество на услугата” – „цена на услугата” ; „бизнес план на търговското дружество” – „кредитиране от потребителите”; „гравитачно водоснабдяване” – „смесено водоснабдяване”; „потребители с монтирани водомери” . Като „потребители без монтирани водомери” не трябва да има, както и „социалната поносимост на цената на ВиК услугите”, които са част от проблемите при реализирането на ефективна национална политика в използването на природните води. Води до обезсмисляне на всички стимули на потребителите за икономично и разумно ползване на питейно-битовата вода и не насърчава въвеждането на съвременни технически методи и постижения при предоставянето на ВиК-услугите.Необходими са измервателни уреди завходящите водиВиК,  като монтираните на водоизточниците измервателни уреди.  Измервателни уреди на вход населени места . .... пречиствани на питейни води и канални води, експлоатация на водоснабдителни. Програма за намаляване загубите на вода, която включва: Въвеждане измерване на водните количества във всички точки, необходими заполучаване на данни за определяне на допустимите загуби на вода, съгласнометодиката за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителнитесистеми, график за извършване на последващи проверки на водомерите напотребителите съгласно Закона за измерванията; мерки за подобряване ефективносттана съществуващите мрежи и съоръжения,за закупуване на, който да измерва какво количество дебитомер, който да мери водата. Наличие на питейната вода, в селищната анализ на качеството на питейната вода, анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води, анализ на специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора, обобщение на активите, собствеността, неописани активи, стратегия за събиране на данни, системи, капацитет и експлоатационни параметри /състояние на активите.   ИСКАМ пречистването, съхранението, преноса, разпределението и измерването на водата до  вътрешната  водоснабдителна мрежа на потребителите да се знае. Ето затова ИСКАМ от „ВиК“, кмета и Областната управа да предоставят, по Закона за Достъп на обществена информация приложените заявления, и тогава ще се ЗАПОЧНЕ подписката от потребителите за да си знаят правата, каква вода консумират за да плащат. Следващият орган, който трябва да предприеме действия, е Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) - органът, който контролира финансовите измами. Ако “ВиК” - Сливен, тенденциозно крие броя на потребителите,  означава, че малка група от хора плаща по-висока цена,  за да покрият всички загуби. В една демократична държава това е абсурдно.  АДФИ трябва в крайна сметка да провери и ако е така,  да докаже, че там има финансова измама и тя се осъществява съвсем целенасочено и съзнателно от директора на търговското дружество. Една от  стъпките  е да се намеси прокуратурата, тъй като тук е нарушен общественият интерес.  Според нас, директорът или управителят на търговското дружество извършва злоупотреба със служебно положение и чрез привилегироване на определени групи потребители от кв. Надежда и селата и дискриминира останалите,  плащащи суми, които не би трябвало да платят.  Тези потребители са финансово ощетени. Въпреки нашите жалби,  Сливенската прокуратура отказва да направи разследване.  Когато ги сезираме, те забавят преписките, дават неверни данни, отказват да разследват. Отказват ни достъп до правосъдие,  обезсмислят изцяло нашите усилия.  Главният прокурор трябва да предприеме действие и да види защо Сливенската прокуратура не прави нищо,  за да защити обществения интерес. Предлагам за да се спрат кражбите от потребители и фирми, всички водомери да станат собственост  на дружеството В и К. Всички водомери да се поставят на видно място пред входовете на домовете и входа на фирмите, да се монтират водомери с дистанционно отчитане.   "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД да поема задължението да отчита всеки месец дистанционно консумацията на измервателните уреди без допълнителна такса за обслужване.   В случай че клиентите не са преминали към индивидуално отчитане,  те могат да се възползват безплатно от административна помощ при откриване на индивидуални партиди. Предимства на дистанционното отчитане:                                             
Набиране на информация от разстояние - не е необходимо да се осигурява достъп до имотите на проверители на водомери; Съставяне на фактурите ежемесечно,  на база актуална информация за консумацията без да се налага автоматично изчисляване на дължимите суми; Бързо, прецизно и обективно отчитане,  независимо от броя на измервателните уреди;
                image
                 imageГласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4177257
Постинги: 1864
Коментари: 931
Гласове: 1894
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930