Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.10.2010 16:06 - АРХИВИТЕ СА ЖИВИ-Спомени за кмета
Автор: jivko1128 Категория: Политика   
Прочетен: 1453 Коментари: 0 Гласове:
0 Страх скова сливенското кметство - идат данъчните!


Доклад от 13 страници на временната Комисия 892 е повод за данъчна проверка на общината. По думите на кмета проверяващите ще са от НАП- Бургас.

„Не стига, че тука се изложихме като кифладжии,

сега и бургазлии ще ни знаят какво представляваме! Тоя списък /доклад/ беше отдавна в прокуратурата. Те си мислят, че атакуват мен, а с всичко това, което правят, атакуват работата на всички тия хорица, които работят от сутрин до вечер /общинската администрация/. И то честно!. Не стига, че вършим работа, стараем се да свършим ангажименти, ами на всичкото отгоре- ето имаме хора в общинския съвет, които са основни свидетели срещу мен... Това са хора, които правят зулуми само..." - коментира проверката Лечков.

Ето и резюме от въпросния доклад:

„...Както преди три месеца, при създаването на Временната комисия, така и към настоящия момент, Общ. съвет беше и си остава в пълно затъмнение по отношение: какви договори за реализиране на капиталовата програма по определените параграфи са сключени за анализирания период, с колко и кои фирми и за кои обекти; колко от тези договори са приключени и по кои продължава изпълнението и съответно на какъв етап е то; какви са договорените срокове на изпълнение, тяхното спазване или удължаване и причините за това удължаване, включително случаите на приключили СМР без приключени договори, т.е. неприети обекти, намиращи се в експлоатация; какви са договорените стойности на СМР, в т.ч. в последствие включени непредвидени допълнителни работи и съответно разходи, и т.н.
...Така на практика Общ. съвет и общинските съветници, да не говорим за широката общественост и гражданите, нямат информация по кои от обектите е
започната работа, какъв етап на изпълнение е достигнат, какви точно суми са изплатени, какво остава за разплащане и т.н.
Впрочем, кои са фирмите-изпълнители, е известно. Това са фирмите, спечелили обществените поръчки и подписали двете рамкови споразумения за реализиране на практика на цялата анализирана част от инвестиционната програма на общината. Те са едни и същи: в първото рамково споразумение - "Гради" ЕООД, "Билдинг" ЕООД и ГД "Стройинвест" със създали го фирми "Бул гейт" ЕООД, "Топстрой декор" ООД и "Лукском"ООД, и във второто рамково споразумение - "Гради" ЕООД, "Билдинг" ЕООД и ГД "Стройинвест Сливен" със същите създали го фирми.
...Аргументите на законодателя за допълнителното включване в ЗОП на възможността за сключване на рамково споразумение вероятно са били постигането на по-добра защита на общите интереси в определени случаи с относително регулирани и устойчиви условия за максимум от 4 годишен период от време. Но когато тази възможност е приложена за цялата строителна част от капиталовата програма на общината, тя се оказва крайно неефективна. Това е категоричното становище на комисията. Тук няма да засягаме въпроса защо за три години се провеждат процедури и се сключват две рамкови споразумения, а преди да изтече и третата година - процедура за ново, трето рамково споразумение. Важното и основното е, че е ликвидирана здравата конкурентна среда в общинския сегмент на пазара на строителните услуги. При тези условия е блокиран пазарният механизъм за постигане на най-изгодни договорености - най-вече за цените и сроковете.
Създадена е деформирана относно целесъобразността, но работеща система за:
- подписване на конкретни договори без реално финансово обезпечаване и без проектна готовност;
- прилагане на цени в пъти по-високи от средните пазарни като се допускат твърде големи "волни изпълнения" при ценообразуването, особено за някои видове работи и обекти, прикрити под понятието най-ниска офертна цена;
- приемане и включване на непредвидени допълнителни разходи и респективно нарастване на общата стойност, в някои случаи в пъти повече спрямо първоначално договорената;
- удължаване и отлагане на сроковете най-често заради условието за 40 процентния аванс, привеждан на изпълнителите от общината, и с предоговарянето на непредвидените допълнителни работи и разходи;
- необосновано отлагане приключването и приемането на обектите, повечето от които са в реална експлоатация, водещо до натрупване на големи неразплатени задължения;
- задействане на компенсаторни механизми за неразплатените обекти, включително поемане на нови обекти;
- нарастване разрива между реалната (фактическата) и отчетната стойност на ДМА на общината, което пък деформира баланса на общината с всички произтичащи от това последици.
...Пълната непрозрачност при харченето на общинските пари - на кого и за какво, на каква цена и в какви срокове, съчетана с хазартните еднолични разпореждания на кмета, превръща общинските капиталови програми при тежките условия на финансова и икономическа криза в сигурен източник за съмнително обогатяване на неколцина. Нормалните механизми, присъщи на една стабилна конкурентна среда, са подменени със силово-властови инструменти, успешно прикрити в "законообразни" дрешки.
В крайна сметка остават прикрити, непоказани, неотчетени реално съществуващи задължения, което е принос на община Сливен към невярното отчитане на бюджетния дефицит в консолидирания бюджет на Република България.
...Два факта, които констатира Временната комисия, оставя без коментар:
- две фирми, подписали рамковите споразумения и изпълняващи с конкретни договори общински обекти - "Гради" ЕООД и "Билдинг" ЕООД, изпълняват и обекти, собствени или с участие на кмета Лечков;
- Граждански сдружения по ЗЗД, подписали рамковите споразумения - "Стройинвест" и "Стройинвест Сливен", са своеобразни касички, в които се акумулират съответните проценти от стойността на разплащаните СМР на съдружниците- подизпълнители.
...Удължаване сроковете за изпълнение на договорите е извършено на:
- обект "Разширение на библиотека "Сава Доброплодни", при което има договорени допълнително възникнали видови и количества СМР, констативният протокол за което не е подписан от проектанта;
- обект "Реконструкция на ВВМ кв. "Сини камъни" с писмо от кмета за даване на съгласие без номер и дата;
- обект "Разширение на училището в с. Сотиря" с последващ договор, 5 месеца след изтичане срока по първия договор, за допълнително възникнали СМР, при което стойността на обекта достига 1 600 954 лв. без ДДС;
- обект "Саниране ЦДГ "Синчец" – отново с писмо за съгласие от кмета без номер и дата, с непредвидени допълнителни разходи без представен протокол и нов срок за изпълнение, по-дълъг от първоначалния срок;
- обект "Саниране на VІІІ ОУ "Юрий Гагарин" – удължаване на срока с 5 месеца, което е по-дълъг срок от първоначално договорения;
- обект "Саниране ХІ СОУ "Константин Константинов" – удължаване на срока поради допълнително възникнали видове и количества СМР, и т.н.
Удължаването на договорните срокове чрез определянето на нови срокове за извършване на непредвидени допълнителни видове и количества СМР е в нарушение на разпоредбите на ЗОП, конкретно чл. 43, ал. 1 и 2.
В конкретните договори за различните обекти като начало на договорните срокове е приета датата на превеждането на паричните аванси от общината към фирмата –изпълнител. Не са малко случаите, когато това не е сторено и срокът на изпълнението попада в сферата на неизвестността. Най-често това става поради липса на финансови ресурси, което пък най-малко означава, че са подписани договори и се стартира изпълнението на обекти, които не са финансово обезпечени. Такива са случаите с обект "Саниране на ОДЗ "Еделвайс", обект "Саниране на ОУ с. Бяла" и др.
...Закъснението в превеждането на аванса по договора за обект "Канализация на кв. Речица" е 3 месеца, но все пак на 10.05.2008 г. на фирмата- изпълнител са преведени 3 368 077 лв. След 6-7 месеца, на 17.12.2008 г. фирмата връща аванса, тъй като се преустановява изпълнението на проекта. Причината: липса на проектна готовност. Факт, който се знае и когато фирмата се захранва с тези милиони. А тези милиони са кредитен ресурс, за който общината плаща лихва още от лятото на 2008 г. Нанесената вреда на общината е за не по-малко от 60 000 лв.
...Аналогични примери за продължително престояване на преведени аванси на фирмите – изпълнители без реално извършени и отчетени СМР са:
- обект "Реконструкция и изграждане на спортни площадки" с аванс от 1 мил.лв., преведен с пл.нареждане от 20.06.2008 г. До края на 2009 г. няма отчетени СМР, а със сигурност до 30.04.2009 г. авансът не е възстановен на общината. Няма информация за случилото се след това, но загубите на общината не са по-малки от 20-30 хил.лв.;
- обект "Корекция Дюлева река" с авансово преведени 965 хил. лв. през м. август 2009 г. и първо отчитане на СМР с прот.обр.19 едва през средата на м.април 2010 г. за около 150 хил.лв. Реално работата на обекта е започнала през м. март- април 2010 г.
...Един от аргументите за исканото от изпълнителите и одобряваното от възложителя – община Сливен удължаване на сроковете за завършване на обектите е разкриваните от изпълнителите и одобряваните от възложителя непредвидени допълнителни видове и количества СМР. И съответно финансово осигуряване от възложителя на допълнителните разходи. Просто се набива на очи, че това са предимно обекти за саниране и топло-техническо осигуряване – преди всичко учебни и детски заведения. Отговорът защо е така, не е много сложен. Може би с известни нюанси, но схемата е следната:
- за санирането на сгради не се изискват проекти;
- възлага се и се извършва топлинен одит с доклад за извършено детайлно енергийно обследване с КСС, анализ на ефективността и срок на откупуване на инвестицията;
- започва работата по санирането, разкриват се и се приемат от възложителя непредвидените допълнителни видове и количества СМР;
- с протокол обр. 19 между изпълнителя и инвеститорския контрол се установяват извършените допълнителни СМР, които следва да бъдат заплатени;
- фактурира се и се извършва изплащането.
Така без предварително зададени параметри от общината и без количествено- стойностни сметки (КСС), офертирани от изпълнителя, се завишават няколкократно стойностите на обектите. Като илюстрация следващия класически пример: на ОДЗ "Еделвайс" е извършен топлинен одит с КСС със стойност общо за видовете СМР 214 710 лв. и икономия на енергиен ресурс 21 427 лв. Това означава срок за откупуване 10 години и при срок на реализиране на топло-енергийния ефект 35-40 години, инвестицията е икономически изгодна. Но с Прот. № 1 от 08.12.2008 г. (обр.19) са установени за извършени и подлежащи на изплащане СМР за 1 000 013.13 лв., с ДДС 1 200 015.76 лв. Срокът на откупуване скача, примерно, на 50 години. Коментарът е излишен. Аналогични са примерите за ІІ ОУ "Хр.Ботев", ЦДГ "Синчец" – филиал и др.
...Зад тези цифри стои проблемът за ценообразуването, за цените на отделните видове работи. Точно тази информация е най-дълбоко законспирирана. Естествено, информацията, витаеща в публичното пространство, за цени в пъти по-високи от средните пазарни за някои видове работи и материали, тук не следва да бъде коментирана. Все пак интерес представлява констатираното при одита на Сметната палата: на един и същ обект един и същ вид работа е заплатен по различни цени при едновременното реализиране на два проекта, финансирани от различни източници. Макар и отменена при приемането на Одитния доклад, тази констатация дава основание за размисъл: за топлинно изолиране с едни и същи технически параметри на фасадата на ІІ ОУ "Хр.Ботев" по проект "Красива България" се заплаща 22.72 лв., а по договор с ГД "Инвестстрой" – 80 лв. на кв. метър. Задължение на други органи е да се провери истинността на неофициална информация, че в случаи, когато на един обект се работи по два проекта, финансирани от различни източници, едни и същи видове и количества СМР се отчитат и заплащат по двата проекта.
Малко по-специално внимание заслужава прехвърлянето от получения през 2007 г. банков инвестиционен кредит на финансов ресурс по проект "Първи етап от проекта за развитие на кв. Речица за периода 2007-2013 год. Проектиране и изграждане на пречиствателна станция, канализационна помпена станция, колектор за събиране на отпадни и дъждовни води" в размер на 3 598 000 евро към проект "Визия на община Сливен за повишаване комфорта на обитаване на ученици и преподаватели в общинските учебни заведения и постигане на икономически и екологични ползи чрез реализиране на енергоспестяващи мероприятия", за който по Реш. № 1259/25.01.2007 г. са предвидени 1 800 000 евро. Това става без анализ на обстоятелствата, налагащи тази промяна и съответно решение на Общ. съвет, утвърждаващо промяната. Фактически кметът не изпълнява Реш. №1259/25.01.2007 г. на Общинския съвет, еднолично решава прехвърлянето на финансовия ресурс от единия проект към другия. Промяната в целта на кредитния ресурс е първата негативна оценка на един кредит. Но тъй като инвестиционен кредит от 11 мил. евро е усвоен на един транш, всякакъв последващ контрол по неговото реализиране на практика става безпредметно.
Липсата на прозрачност достига своя естествен връх при отчитане изпълнението на договорите, при приключване на обектите съгласно нормативната уредба и приемането им в ескплоатация.
...Тъй като на Вр.К не ѝ бе дадена възможност да се запознае с регистъра на обектите по капиталовата програма на общината (ако има такъв?), не може да се ангажира с точна оценка, но не по-малко от 40-50 % от започнатите с договор обекти са стигнали до краен етап на завършеност, някои дори са в експлоатация, но не са отчетени, не са актувани като завършени. Тази практика се явява важен компонент в прилаганата схема за хаотично управление на инвестиционни процес. (В скоби може само да се отбележи, че има и обекти, работата по които е започната без подписан или влязал в сила договор!)
...Вече бе отбелязано, че условие за стартиране срока на изпълнение е превод на договорения аванс - 30-40 %. Няма да коментираме някои твърдения, че авансовите суми са достатъчни да покрият производствената себестойност на обекта. При изчерпване на авансовите ресурси изпълнителят продължава работата със свой ресурс, ползва паричен ресурс от преведен аванс за следващ нов обект и в краен случай привежда обекта до степен на експлоатация. В това състояние всяка следваща процедура е стопирана. За фирмите- изпълнителни всяко такова "чакане" следва да бъде компенсирано по някакъв начин.
Общинската администрация с всички присъщи и най-вече неприсъщи за публичните финанси механизми, лостове и инструменти за въздействие отлага във времето приключването на обектите и приемането им в експлоатация. Причините за това са ясни на всеки, но те могат да бъдат обобщени: да се скрие истината, че кметът сключва договори за изпълнение на обекти, които не са реално финансово обезпечени и да не излезе "на светло" скритата задлъжнялост на общината. През последните 3 години се сътвориха истински "шедьоври" на инвестиционна еквилибристика.
СМР по санирането и реновирането на Дом за стари хора (ДСХ) са извършени през 2008 г. Като се изключат сериозните затруднения с неработещия кухненски блок, чийто ремонт е преустановен преди една година, както и някои по- маловажни недомислия в изпълнението на подменената РVС дограма, социалното заведение осъществява своята дейност, без СМР да са отчетени и обектът да е пуснат в редовна експлоатация. До пролетта на 2010 г., когато по проект по ОП "Регионално развитие" се осигуриха ресурси за разплащане.
Друг случай, който е подходящ за Книгата на рекордите Гинес. В цитирания Одитен доклад е записано, че за обект "Реконструкция, оборудване кухненски блок и вътрешно боядисване на "Домашен социален патронаж" заложените капиталови разходи за 2008 г. в размер на 500 000 лв. не са усвоени, защото към момента на одита - 30.04.2009 г., изпълнението на обекта не е започнало. А реално точно към тази дата ремонтът, започнал през април 2008 г., е приключил. Какво да се прави - няма никакви отчетни документи. А няма документи - няма проблеми! От м. май 2009 г. ДСП функционира с ново кухненско оборудване, за съжаление, крайно непригодно за нуждите на това социално заведение. С безброй недовършени работи и проектански и изпълнителски недомислия, които в никакъв случай не правят условията на труд по-добри отпреди ремонта. Какъв е смисълът на разходите за близо 400 000 лв., които впрочем не са актувани и не са разплатени и до сега. Тъй като и кухненското оборудване не е заплатено, доставчкът с основание отказва гаранционно обслужване. Поне да бяха закупени два по-нови специализирани автомобила..."Тагове:   живи-спомени,


Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 3170728
Постинги: 1691
Коментари: 834
Гласове: 1585
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031