Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06.2012 10:14 - Концесия на обищина Сливен
Автор: jivko1128 Категория: Регионални   
Прочетен: 1144 Коментари: 0 Гласове:
0Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия №876 от 18.12.2006 - РЕШЕНИЕ № 876 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ "СЪБИНИ ВЪРБИ - СЕВЕР", ОБЩИНА СЛИВЕН, ОБЛАСТ СЛИВЕН Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г.
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали -...
Пълен текст...

Предмет на концесията
концесия за добив

Пълно описание на предмета на концесията
експлоатацията на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли от находище "Събини върби - север", община Сливен, област Сливен, при условията на този ДОГОВОР, в рамките на концесионната площ

Срок на концесията
20

Срок на концесията до дата
12.02.2027

Дата на сключване на концесионния договор
12.02.2007

Дата на влизане в сила на концесионния договор
12.02.2007

Условия за влизане в сила на концесионния договор
няма

Вид на обекта
подземни богатства - строителни материали

Наименование на обека
находище "Събини върби - север"

Описание и границите на обекта
1. концесионна площ в размер 1 840 (хиляда осемстотин и четиридесет) дка, по крайния контур на утвърдените запаси при граници с координати на точките от
№ 1 до № 32 включително

Административна област
Сливен

Община
Сливен

Населено място
Желю войвода
 
 

акт (актове) за собственост на обекта на концесията
image image

Скици, планове, карти, схеми, и др.
image

Координати на концесионната територия (площ)
1. концесионна площ "Събини върби - север", Координатна система: 70-V, от 32...
Пълен текст...

Координати на находището на подземно богатство
1. находище "Събини върби - север", Координатна система: 70-V, от 32...
Пълен текст...

Наименование на търговеца-концесионер
"Инмат - 2004" ООД

Националност на търговеца-концесионер
България

Седалище на търговеца-концесионер
Сливен

Адрес на управление на търговеца-концесионер
ул. "Хаджи Димитър", 16, офис 5

Представителство на търговеца-концесионер
Дойчо Димитров Дойчев

Данни по фирмената регистрация
вписано в Регистъра за търговски дружества при Сливенският окръжен съд, под парт. № 24, том 4, стр. 48, по ф.д. № 750/2004 г.

ЕИК (БУЛСТАТ) на търговеца-концесионер
119627523
 

Наименование на органа, сключил концесионния договор
министъра на регионалното развитие и благоустройството

Лице, представляващо органа
Асен Димитров Гагаузов

Наименование на органа, осъществяващ контрол по изпълнението на концесионния договор
министъра на икономиката, енергетиката и туризма
 

Имуществени права на концесионера
1. да добива пясъци и чакъли от находище "Събини върби - север", в границите на концесионната площ в обеми и при спазване на условията на съгласуваните от КОНЦЕДЕНТА работни проекти за добив и първична преработка за съответната година;
2. право на собственост върху добитото количество пясъци и чакъли и технологичните отпадъци от находище "Събини върби -...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концесионера
Чл. 6. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕСИОНЕРЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:
2. да изготви и представи за съгласуване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цялостeн работен проект за добив и първична преработка в срок до 8 (осем) месеца, считано от датата на подписване на този договор, чието...
Пълен текст...

Имуществени права на концедента
Чл. 7. Извън правата, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните права:
1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение в сроковете и при условията, определени в концесионния договор;
2. право на собственост върху всяка геоложка, инженерна, научно-техническа и друга информация и документация във...
Пълен текст...

Имуществени задължения на концедента
Чл. 8. Извън задълженията, определени в нормативните актове, КОНЦЕДЕНТЪТ по този ДОГОВОР има следните задължения:
1. да предаде обекта по чл. 2 на КОНЦЕСИОНЕРА, в срок един месец от представянето на точен и подробен план на кариерата и след като са отложени и стабилизирани по подходящ начин на терена всички точки по чупките на концесионната площ, съгласно...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 16. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предоставя гаранции за изпълнение на задълженията си по този ДОГОВОР в две насоки:
1. гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор и
2. гаранция за изпълнението на задълженията свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по...
Пълен текст...

Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията на концедента по концесионния договор (гаранции, неустойки, лихви и др.)
Чл. 35. (1) За неизпълнение на този ДОГОВОР ще се счита всяко пълно неизпълнение и/или непълно и/или неточно изпълнение, както на преки разпоредби на този ДОГОВОР, така и на нормативни актове, които регулират извършването на действия, дейности и/или услуги, съгласно този ДОГОВОР, и/или нормативни актове, които регулират въпроси, свързани с обекта на концесия и/или...
Пълен текст...

Основания за предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 21. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, страните могат да променят условията на този ДОГОВОР по взаимно съгласие, както и да прекратят ДОГОВОРА предсрочно по взаимно съгласие или едностранно.
Чл. 33. (1) ...
Пълен текст...

Права на концесионера при предсрочно прекратяване на концесионния договор
Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на ДОГОВОРА по взаимно съгласие, по обективни причини или поради невиновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, на КОНЦЕСИОНЕРА се заплаща обезщетение за направените подобрения пропорционално на оставащия срок на ДОГОВОРА.
(2) Обезщетение се заплаща само за предварително съгласуваните подобрения, за несъгласувани подобрения обезщетение не се...
Пълен текст...

Права на концедента при предсрочно прекратяване на концесионния договор
чл. 37 3) При неизпълнение или забавено изпълнение, на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР, за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено...
Пълен текст...

Концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 22. Срещу предоставената концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА определено съгласно този ДОГОВОР концесионно възнаграждение.
Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва по Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни...
Пълен текст...

Минимално годишно концесионно плащане (възнаграждение)
Чл. 24, ал. 1, т.5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-малък от 7 350 (седем хиляди триста и петдесет) лева.(Изтрит от 16.09.2008)размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т....
Пълен текст...

Еднократно концесионно плащане (възнаграждение)
няма

Методика за определяне размера на концесионното плащане (възнаграждение)
Приложение № 4 към чл. 11 на НАРЕДБА за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства

Приета с ПМС № 127 от 21.06.1999 г., обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.

МЕТОДИКА за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и...
Пълен текст...
 
 
 

Забележка
Сключено допълнително споразумение на 20.02.2008г. във връзка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 4 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИНЦИПИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ДВ, БР. 59 ОТ 1999...Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jivko1128
Категория: Политика
Прочетен: 4166786
Постинги: 1863
Коментари: 930
Гласове: 1894
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930